NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show configuration - Viser konfigurationen.

NETSH / NAP / SHOW

netsh nap show - Windows Seven - Kommandoer Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. / Windows Seven
netsh, nap, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh namespace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall mainmode set
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show interfaces
Viser en liste over de traditionelle gr?nseflader p? systemet.
netsh advfirewall consec add
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set batch
Angiver batch-opdateringstilstanden.
netsh wlan set blockednetworks
Viser eller skjuler de blokerede netv?rk p? listen over synlige
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/show.htm
0.186
14922

Why do you have a 3D clock for Windows with a simple digital clock on your arm?

 /

Wie kann ich in Windows-7 die Einstellungen für die Datenausführungsverhinderung (DEP) ändern ?

 /

What is Base64?

 /

Q-Dir and known bugs! 

 /

Export zu CSV, TXT, HTML, XLS, ... der aktuellen Explorer Ansicht in Q-Dir!

 /

What is compiling (compiler)?

 /

Open, edit, backup and restore registry!  

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Turn off Auto Connections to WiFi on Windows 10 / 11 (Wireless, WLAN)?

 /

Edit all user folders as admin, the correct path!

 /

Portable use and Windows 10/11 protected folders problem!

 /