NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » help

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics help ? Format: help Bemærkninger: Viser en liste over kommandoer.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / HELP

netsh p2p pnrp diagnostics help - Windows Seven - Kommandoer Viser en liste over kommandoer. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, help, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh branchcache show hostedcache
Viser placeringen af cachen p? v?rtssystemet.
netsh nap client export
Eksporterer konfigurationsindstillinger.
netsh advfirewall monitor show qmsa
Viser SA'er i hurtigtilstand.
netsh mbn set tracing
Aktivér eller deaktivér sporing.
netsh advfirewall firewall add rule
Tilf?jer en ny firewallregel for indg?ende og udg?ende forbindelser.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Viser en liste over kommandoer. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/help.htm
0.218
16471

See all installed devices (scanners, printers) on Window 11, 10, ...?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Turn off Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Switch language or translate Get-Window-Text for all Windows OS!

 /

Deactivate / activate WiFi adapter on Windows 11, 10, ...!

 /

Use batch file to start multiple programs on Windows 11, 10...!

 /

All network adapters under Windows 10 / 11 (see, deactivate, activate)?

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10/11?

 /

Autostart in the registry on Windows 11, 10, 8.1!

 /

Find a mouse that has a small ball for Windows instead of a wheel!

 /