NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » show » state

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show state ? Format: show state [ [ file = ] | - ] Parametre: Navn Værdi file - Navn på outputfil. Standard er 'wfpstate.xml'. Hvis denne parameter er angivet til en bindestreg, 'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. Kommentarer: Viser den aktuelle tilstand for WFP og IPsec.

NETSH / WFP / SHOW / STATE

netsh wfp show state - Windows Seven - Kommandoer Viser den aktuelle tilstand for WFP og IPsec. / Windows Seven
netsh, wfp, show, state, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static delete
Sletter politikker og relaterede oplysninger.
netsh wlan disconnect
Afbryder forbindelsen til et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic add rule
F?jer en regel og tilknyttede filtre til SPD.
netsh winhttp import
Importerer WinHTTP-proxyindstillinger.
netsh interface tcp add chimneyport
F?jer et kildeport/destinationsport-filter til TCP Chimney-
netsh trace show providers
Viser tilg?ngelige udbydere.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/show/state.htm
0.078

Delete and remove locked files and folders!

 /

Change Windows 10 update settings, quick fix!

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

How to set custom color, width of windows border in Win-8, 8.1 and 10?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

Wie kann man mehrere nicht aufeinander folgende Zeilen von Text in MS-Word markieren?

 /

Desktop Icons anzeigen ausblenden in Windows 7, Hilfe?

 /