netsh » wlan » add » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan add profile ? Format: add profile [filename=] [[interface=]] [[user=]all|current] Parametre: Tag Værdi filename - Navnet på profil-XML-filen interface - Grænsefladenavnet user - Brugerområde, alle brugere eller kun aktuel bruger. Kommentarer: Tilføj en trådløs netværksprofil på en grænseflade for alle eller aktuelle brugere. Parameterfilnavn er påkrævet. Det er navnet på den XML-fil, der indeholder profildataene. Parametergrænseflade er valgfri. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh wlan show interface". Hvis grænsefladenavnet er angivet, føjes profilen til den angivne grænseflade, i modsat fald tilføjes profilen på alle trådløse grænseflader. Parameteren user er valgfri. Den angiver, om denne profil anvendes på alle brugere eller kun den aktuelle bruger. Den anvendes som standard på alle brugere. Eksempler: add profile filename="Profile1.xml" interface="Wireless Network Connection" user=current

NETSH / WLAN / ADD / PROFILE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQF?j en WLAN-profil til den angivne gr?nseflade p? systemet. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/add/profile.htm
0.077
17223

Shadows and striped lines on the new graphics card (defective, bug)!

Verstecken einer Festplatten-Partition, oder Laufwerks unter Windows 11, 10 (8.1, 7)!

Can't every program take up the entire RAM space?

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

Talking about digitization is politicians business, acting is yours!

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?(0)