NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » show » filters

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan show filters ? Format: show filters [permission=]allow|block Parametre: Kode Værdi permission - Vælg listen over tilladte og blokerede netværk. Bemærkninger: Hermed vises den liste over tilladte og blokerede netværk, som er konfigureret på systemet. Eksempler: show filters show filters permission=allow show filters permission=block

NETSH / WLAN / SHOW / FILTERS

netsh wlan show filters - Windows Seven - Kommandoer Hermed vises listen over tilladte og blokerede netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, show, filters, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp reset
Nulstil alle TCP-parametre til deres standardv?rdier.
netsh wcn
?ndringer til 'netsh wcn'-konteksten.
netsh interface portproxy delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh rpc filter delete filter
Sletter RPC-firewallfilter.
netsh interface ipv6 show dnsservers
Viser DNS-serveradresserne.
netsh ras set portstatus
Nulstiller de statistiske oplysninger for RAS-porte.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/show/filters.htm
0.093

Wo ist das Verzeichnis mit den Suchergebnissen in Windows 10, 8.1, 7?

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /

Bildschirmlupe oder Bildschirmtastatur unter Windows XP schnell aufrufen!

 /

Transfer the Explorer View settings of columns in Q-Dir, how to?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /