NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » show » filters

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan show filters ? Format: show filters [permission=]allow|block Parametre: Kode Værdi permission - Vælg listen over tilladte og blokerede netværk. Bemærkninger: Hermed vises den liste over tilladte og blokerede netværk, som er konfigureret på systemet. Eksempler: show filters show filters permission=allow show filters permission=block

NETSH / WLAN / SHOW / FILTERS

netsh wlan show filters - Windows Seven - Kommandoer Hermed vises listen over tilladte og blokerede netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, show, filters, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp reset
Nulstil alle TCP-parametre til deres standardv?rdier.
netsh wcn
?ndringer til 'netsh wcn'-konteksten.
netsh interface portproxy delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh rpc filter delete filter
Sletter RPC-firewallfilter.
netsh interface ipv6 show dnsservers
Viser DNS-serveradresserne.
netsh ras set portstatus
Nulstiller de statistiske oplysninger for RAS-porte.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/show/filters.htm
0.061

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Is that the File Manager for Windows-10?

 /

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

How to start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Use specific icon layout for windows startup!

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy how to modify (Android)?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /