NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » show » filters

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan show filters ? Format: show filters [permission=]allow|block Parametre: Kode Værdi permission - Vælg listen over tilladte og blokerede netværk. Bemærkninger: Hermed vises den liste over tilladte og blokerede netværk, som er konfigureret på systemet. Eksempler: show filters show filters permission=allow show filters permission=block

NETSH / WLAN / SHOW / FILTERS

netsh wlan show filters - Windows Seven - Kommandoer Hermed vises listen over tilladte og blokerede netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, show, filters, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp reset
Nulstil alle TCP-parametre til deres standardv?rdier.
netsh wcn
?ndringer til 'netsh wcn'-konteksten.
netsh interface portproxy delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh rpc filter delete filter
Sletter RPC-firewallfilter.
netsh interface ipv6 show dnsservers
Viser DNS-serveradresserne.
netsh ras set portstatus
Nulstiller de statistiske oplysninger for RAS-porte.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
... Online-Games
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/show/filters.htm

0.03

Sommerzeit und Winterzeit Korrekturen bei Dateien und Ordnern vornehmen!

 /

Portabler Einsatz vom Pixel Tester + Windows 10 Probleme!

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

IMG Datei öffnen, womit kann man das?

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file?

 /