netsh » interface » tcp

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler. delete - Tablodan bir yapilandirma girdisi siler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. help - Komutlarin bir listesini gösterir. reset - Tüm TCP parametrelerini varsayilan degerlerine sifirlar. set - Yapilandirma bilgilerini ayarlar. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / INTERFACE / TCP


Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 dump
Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
netsh interface ipv4 set route
Yönlendirme parametrelerini degistirir.
netsh interface httpstunnel show interfaces
IPHTTPS arabirim parametrelerini gösterir.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu esitler.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh interface tcp' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/tcp.htm
0.046
16690

Probleme mit Remote Desktop unter MS Windows 11, 10!

Favorites in the navigation area of ​​Windows 11 and 10 File Explorer!

The Edge Browser hangs, cannot be closed on Windows 10 / 11!

Windows 10 / 11 and computer management!

Ändern der Einstellungen für Schlafmodus unter Windows 11, 10, 8.1, .. !

Windows 10 app deny microphone access, but how!(0)