netsh ras diagnostics show installation - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » installation

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show installation ? show installation [ type = ] FIL|EMAIL [ destination = ] destination [ [ komprimering = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET [ timer = ] timer [ detaljer = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET ] Installationsoplysninger. type - destinationstype. FIL - gem diagnosticeringsrapport til fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Enten et filnavn eller en e-mail-adresse som gyldig destination. komprimering - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. AKTIVERET - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail destination. DEAKTIVERET - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil destination. timer - vis kun logposteringer fra dette antal fortidige timer. 1 - 24 er gyldige. Hvis der ikke angives noget tidsinterval, vises alle logposteringer. detaljer - Datastørrelse, der medtages i diagnosticeringsrapporten. AKTIVERET - aktiverer detaljeoplysninger. DEAKTIVERET - deaktiverer detaljeoplysninger. Standard.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / INSTALLATION

netsh ras diagnostics show installation - Windows Seven - Kommandoer Installationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, installation, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client show hashes
Viser hashkonfigurationen.
netsh branchcache set key
Opretter en ny indholdsoplysningsn?gle.
netsh nap client add server
Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show
Viser indstillingerne for en firewallpolitik p? k?rselstidspunktet.
netsh mbn delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh advfirewall consec show
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Installationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/installation.htm
0.125
17996

Umschalttaste gedrückt halten und Befehl editieren!

 /

Quick view and preview change Windows 10 (fast access)!

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

Unterschied zwischen Qualität und Leistung beim Bildvergleich?

 /

Create calculator keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /

Activate the Auto Backup Feature in QuickTextPaste!

 /

Ist Windows 10 besser und schneller als Windows 7?

 /

Chrome-Lesezeichen exportieren und im Internet Explorer importieren, aber wie?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Protect your hardware on the computer!

 /