NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » installation

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show installation ? show installation [ type = ] FIL|EMAIL [ destination = ] destination [ [ komprimering = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET [ timer = ] timer [ detaljer = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET ] Installationsoplysninger. type - destinationstype. FIL - gem diagnosticeringsrapport til fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Enten et filnavn eller en e-mail-adresse som gyldig destination. komprimering - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. AKTIVERET - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail destination. DEAKTIVERET - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil destination. timer - vis kun logposteringer fra dette antal fortidige timer. 1 - 24 er gyldige. Hvis der ikke angives noget tidsinterval, vises alle logposteringer. detaljer - Datastørrelse, der medtages i diagnosticeringsrapporten. AKTIVERET - aktiverer detaljeoplysninger. DEAKTIVERET - deaktiverer detaljeoplysninger. Standard.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / INSTALLATION

netsh ras diagnostics show installation - Windows Seven - Kommandoer Installationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, installation, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client show hashes
Viser hashkonfigurationen.
netsh branchcache set key
Opretter en ny indholdsoplysningsn?gle.
netsh nap client add server
Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show
Viser indstillingerne for en firewallpolitik p? k?rselstidspunktet.
netsh mbn delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh advfirewall consec show
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Installationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/installation.htm
0.155
17996

Download free text editing program!

 /

NewFileTime Video!

 /

What are favorites?

 /

Preview the Animated Gif Images on Windows!

 /

How do I move apps to a new virtual desktop on Windows 11 or 10?

 /

Can I delete a locked directory or file in Windows 10/11!

 /

CMD prompt at the Start menu folder on Windows 11/10!

 /

Der Symbolabstand ist im Quad-Explorer für Windows sehr nahe beieinander!

 /

How do I remove the reboot deletion program from my windows 11, 10?

 /

Force in Windows 10 / 11 to log off plus other user accounts!

 /

Help, Windows 11 doesn't have a screensaver, why?

 /

Find and use the pre-installed calculator app at Windows 10!

 /