netsh ras diagnostics show installation - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » installation

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show installation ? show installation [ type = ] FIL|EMAIL [ destination = ] destination [ [ komprimering = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET [ timer = ] timer [ detaljer = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET ] Installationsoplysninger. type - destinationstype. FIL - gem diagnosticeringsrapport til fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Enten et filnavn eller en e-mail-adresse som gyldig destination. komprimering - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. AKTIVERET - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail destination. DEAKTIVERET - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil destination. timer - vis kun logposteringer fra dette antal fortidige timer. 1 - 24 er gyldige. Hvis der ikke angives noget tidsinterval, vises alle logposteringer. detaljer - Datastørrelse, der medtages i diagnosticeringsrapporten. AKTIVERET - aktiverer detaljeoplysninger. DEAKTIVERET - deaktiverer detaljeoplysninger. Standard.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / INSTALLATION

netsh ras diagnostics show installation - Windows Seven - Kommandoer Installationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, installation, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client show hashes
Viser hashkonfigurationen.
netsh branchcache set key
Opretter en ny indholdsoplysningsn?gle.
netsh nap client add server
Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show
Viser indstillingerne for en firewallpolitik p? k?rselstidspunktet.
netsh mbn delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh advfirewall consec show
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Installationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/installation.htm
0.202
17996

Can I manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /

Wo ist der Windows Explorer bei Vista?

 /

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /

What are Powershell special characters (control characters)?

 /

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

Can I view and use the fonts excluding installing the windows font file?

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

Bei Windows-10 fehlen die Sound-Einstellungen, warum?

 /

The on-screen keyboard start automatically when logging on Windows 10?

 /

Immer im Windows Infobereich starten, geht das?

 /

Reboot Delete File Ex or Reboot Move File Ex!

 /