netsh ras diagnostics show installation - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » installation

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show installation ? show installation [ type = ] FIL|EMAIL [ destination = ] destination [ [ komprimering = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET [ timer = ] timer [ detaljer = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET ] Installationsoplysninger. type - destinationstype. FIL - gem diagnosticeringsrapport til fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Enten et filnavn eller en e-mail-adresse som gyldig destination. komprimering - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. AKTIVERET - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail destination. DEAKTIVERET - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil destination. timer - vis kun logposteringer fra dette antal fortidige timer. 1 - 24 er gyldige. Hvis der ikke angives noget tidsinterval, vises alle logposteringer. detaljer - Datastørrelse, der medtages i diagnosticeringsrapporten. AKTIVERET - aktiverer detaljeoplysninger. DEAKTIVERET - deaktiverer detaljeoplysninger. Standard.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / INSTALLATION

netsh ras diagnostics show installation - Windows Seven - Kommandoer Installationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, installation, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client show hashes
Viser hashkonfigurationen.
netsh branchcache set key
Opretter en ny indholdsoplysningsn?gle.
netsh nap client add server
Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show
Viser indstillingerne for en firewallpolitik p? k?rselstidspunktet.
netsh mbn delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh advfirewall consec show
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Installationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/installation.htm
0.062
17996

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Can I, turn off view the zip files in the tree-view, (turn off, show, directory)?

 /

Turn off animations in the Windows 10 Taskbar and Settings, How-To?

 /

Can i uninstall Find.Same.Images.OK from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

What are Powershell special characters (control characters)?

 /

The regional settings of Microsoft Windows 10!

 /

Can I turn off or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Open and customize default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Mit PowerShell das Windows 10 Startmenü laden und speichern!

 /

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

 /