netsh » branchcache » set » key

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set key ? Format: set key [[passphrase=]] Parametre: Navn Værdi passphrase - Et adgangsudtryk, der skal bruges til at oprette nøglen. Hvis der ikke angives et adgangsudtryk, oprettes der en tilfældig nøgle. To nøgler, der er oprettet ved hjælp af samme adgangsudtryk, er altid identiske. Brug af et adgangsudtryk er en nem måde at dublere samme nøgle til en anden computer (valgfrit). Kommentarer: Opretter en ny nøgle, som tjenesten BranchCache skal bruge til at beskytte indholdsoplysninger. Hvis tjenesten kører i øjeblikket, standses og genstartes denne kommando, så den kan gå i gang med at bruge den nye nøgle. Eksempler: set key set key passphrase="Mit indhold skal beskyttes"

NETSH / BRANCHCACHE / SET / KEY


Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface 6to4 show state
Viser 6to4-tilstanden.
netsh p2p pnrp cloud flush
Rydder cacheposter.
netsh p2p collab contact show contacts
Vis kontaktoplysninger.
netsh dhcpclient help
Viser hj?lp.
netsh nap client show configuration
Viser konfigurationen.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOpretter en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/key.htm
0.062
16256

The digital Windows 11, 10, ... clock can also appear decent on the desktop!

Die Optimierung der Laufwerke unter Windows 11!

Verhindert, dass der PC aus geht, bzw. runterfährt! 

For the mobility center a Windows 11 Desktop Shortcut!

Change font size in Quad Explorer Q-Dir!

Just test the RAM under Windows 11, 10, 8.1, ... and Serven! (0)