NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » key

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set key ? Format: set key [[passphrase=]] Parametre: Navn Værdi passphrase - Et adgangsudtryk, der skal bruges til at oprette nøglen. Hvis der ikke angives et adgangsudtryk, oprettes der en tilfældig nøgle. To nøgler, der er oprettet ved hjælp af samme adgangsudtryk, er altid identiske. Brug af et adgangsudtryk er en nem måde at dublere samme nøgle til en anden computer (valgfrit). Kommentarer: Opretter en ny nøgle, som tjenesten BranchCache skal bruge til at beskytte indholdsoplysninger. Hvis tjenesten kører i øjeblikket, standses og genstartes denne kommando, så den kan gå i gang med at bruge den nye nøgle. Eksempler: set key set key passphrase="Mit indhold skal beskyttes"

NETSH / BRANCHCACHE / SET / KEY

netsh branchcache set key - Windows Seven - Kommandoer Opretter en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, key, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface 6to4 show state
Viser 6to4-tilstanden.
netsh p2p pnrp cloud flush
Rydder cacheposter.
netsh http add urlacl
Tilf?jer en reservation af URL-adresse.
netsh p2p collab contact show contacts
Vis kontaktoplysninger.
netsh dhcpclient help
Viser hj?lp.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/key.htm

0.061

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 8!

 /

How to start windows 8 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Auto create system restore points in Windows 8 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /