netsh » lan » set » profileparameter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set profileparameter ? Format: set profileparameter [[interface=]] [authMode=machineOrUser|machineOnly|userOnly|guest] [ssoMode=preLogon|postLogon|none] [maxDelay=1-120] [allowDialog=yes|no] [userVLAN=yes|no] [oneXEnabled=yes|no] [oneXEnforced=yes|no] Parametre: Navn Værdi interface - Navnet på den grænsefladen, profilen er angivet for. authMode - Den type legitimationsoplysninger, der skal bruges til godkendelse. ssoMode - Den type Enkeltlogon, der eventuelt forsøges. maxDelay - Timeoutværdi til oprettelse af Enkeltlogon-forbindelsen. allowDialog - Angiv, om der må vises en dialogboks for preLogon. userVLAN - Angiv, om netværket skifter til et andet VLAN under brugergodkendelsen. oneXEnabled - Angiv, om OneX-godkendelsen er aktiveret eller ej. oneXEnforced - Angiv, om OneX-godkendelsen er gennemtvunget eller ej. Kommentarer: Ændrer profilen for den angivne grænseflade. Hvis grænsefladen er angivet, er det kun profilen på den grænseflade, der ændres. Der skal angives mindst én parameter foruden grænsefladen. Eksempler: set profileparameter authMode=userOnly ssoMode=preLogon set profileparameter interface="LAN-forbindelse" ssoMode=none

NETSH / LAN / SET / PROFILEPARAMETER


Quick - Link:
netsh interface ipv6 show prefixpolicies
Viser poster for pr?fikspolitikken.
netsh interface ipv6 isatap set router
Angiver ISATAP-routeroplysningerne.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh ras diagnostics help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv4 set route
?ndrer ruteparametrene.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiv parametre i en profil for et traditionelt netv?rk. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/profileparameter.htm
0.077
18831

Easily find and remove duplicate images is convenient!

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

For what stop sleep computer program?

Open New Tab Via Drag and Drop in all / from all Explorer Views!

Marge scans under Windows into a single PDF file!

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!(0)