NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » profileparameter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set profileparameter ? Format: set profileparameter [[interface=]] [authMode=machineOrUser|machineOnly|userOnly|guest] [ssoMode=preLogon|postLogon|none] [maxDelay=1-120] [allowDialog=yes|no] [userVLAN=yes|no] [oneXEnabled=yes|no] [oneXEnforced=yes|no] Parametre: Navn Værdi interface - Navnet på den grænsefladen, profilen er angivet for. authMode - Den type legitimationsoplysninger, der skal bruges til godkendelse. ssoMode - Den type Enkeltlogon, der eventuelt forsøges. maxDelay - Timeoutværdi til oprettelse af Enkeltlogon-forbindelsen. allowDialog - Angiv, om der må vises en dialogboks for preLogon. userVLAN - Angiv, om netværket skifter til et andet VLAN under brugergodkendelsen. oneXEnabled - Angiv, om OneX-godkendelsen er aktiveret eller ej. oneXEnforced - Angiv, om OneX-godkendelsen er gennemtvunget eller ej. Kommentarer: Ændrer profilen for den angivne grænseflade. Hvis grænsefladen er angivet, er det kun profilen på den grænseflade, der ændres. Der skal angives mindst én parameter foruden grænsefladen. Eksempler: set profileparameter authMode=userOnly ssoMode=preLogon set profileparameter interface="LAN-forbindelse" ssoMode=none

NETSH / LAN / SET / PROFILEPARAMETER

netsh lan set profileparameter - Windows Seven - Kommandoer Angiv parametre i en profil for et traditionelt netv?rk. / Windows Seven
netsh, lan, set, profileparameter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show prefixpolicies
Viser poster for pr?fikspolitikken.
netsh ras show client
Viser Remote Access-klienter, som er tilsluttet denne computer
netsh interface ipv6 isatap set router
Angiver ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set addrreq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh ras diagnostics help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiv parametre i en profil for et traditionelt netv?rk. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/profileparameter.htm
0.14
18831

Desktop clock matching to the Windows 10 logo!

 /

How to find the fonts and the fonts folder in MS Windows OS and Server?

 /

Can I edit registry on Windows 10 or 11!

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

Can I find the Wallpapers directory in Windows 10 and 11?

 /

Programs and functions / features as a desktop button!

 /

Papierkorb Sicher Löschen über Explorer Rechtsklick!

 /

NewFileTime Video!

 /

Help is missing AutoPlay on Windows 11, why?

 /

Eingabeaufforderung oder die ColorConsole als Admin und Vorteile?

 /

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

Difference between a netbook and a notebook?

 /