netsh » interface » ipv4 » set » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set route ? Format: set route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Navn Værdi prefix - Præfiks for den rute, der skal ændres. interface - Grænsefladenavn eller -indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis præfikset ikke er on-link. siteprefixlength - Præfikslængde for hele webstedet, hvis on-link. metric - Rutemetrik. publish - En af følgende værdier: no: Annonceres ikke i ruteannonceringer. Dette er standarden. age: Annonceres i ruteannonceringer med begrænset levetid. yes: Annonceres i ruteannonceringer med ubegrænset levetid. validlifetime - Den levetid, som ruten er gyldig i. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten foretrækkes. Standardværdien er infinite. store - En af følgende værdier: active: Indstillingen gælder kun indtil næste start. persistent: Ændringen er permanent. Dette er standardværdien. Kommentarer: Ændrer ruteparametre. Tidsværdier kan angives i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2t3m4s. Eksempel: set route 10.2.0.0/16 "Internet" 10.0.0.1 0 2 yes 5000 5000 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / ROUTE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ?ndrer ruteparametrene. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/route.htm
0.077
15575
TCP/IP reset with PowerShell under MS Windows 11, 10, ...! Preview the PDF output file! Drag Drop funktioniert nicht unter Windows 11, 10, ...? Hard drive speed with command prompt or PowerShell! Is my Windows 10 / 11 up to date, can I see? Wie liste ich Dateien in allen Unterverzeichnissen auf? Create hard links and soft links under Windows via command prompt! Customize the font in PowerShell and add more fonts, but how? Batch job file to cancel print jobs? Schlichte Digitale Desktop Uhr Beispiel auf Windows 10, 8.1, 7!(0)