netsh interface ipv4 set route - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set route ? Format: set route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Navn Værdi prefix - Præfiks for den rute, der skal ændres. interface - Grænsefladenavn eller -indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis præfikset ikke er on-link. siteprefixlength - Præfikslængde for hele webstedet, hvis on-link. metric - Rutemetrik. publish - En af følgende værdier: no: Annonceres ikke i ruteannonceringer. Dette er standarden. age: Annonceres i ruteannonceringer med begrænset levetid. yes: Annonceres i ruteannonceringer med ubegrænset levetid. validlifetime - Den levetid, som ruten er gyldig i. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten foretrækkes. Standardværdien er infinite. store - En af følgende værdier: active: Indstillingen gælder kun indtil næste start. persistent: Ændringen er permanent. Dette er standardværdien. Kommentarer: Ændrer ruteparametre. Tidsværdier kan angives i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2t3m4s. Eksempel: set route 10.2.0.0/16 "Internet" 10.0.0.1 0 2 yes 5000 5000 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / ROUTE

netsh interface ipv4 set route - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer ruteparametrene. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pinger pnrp-noder.
netsh interface 6to4
?ndringer til 'netsh interface 6to4'-konteksten.
netsh p2p idmgr delete
Sletter identiteter og grupper.
netsh firewall delete
Sletter firewall-konfiguration.
netsh netio show
Viser oplysninger.
netsh bridge
?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndrer ruteparametrene. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/route.htm
0.156
15575

Wie viele Benutzerkonten kann ich unter Windows 10, 8.1, 7 erstellen?

 /

Bei nichts tun am PC baldmöglichst in den Standby-Modus unter Windows 10, 8.1, 7!

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /

How much memory does windows 10!

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

Freeware tool for Windows to see how directorys and files are structured on your disks.

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /

Shutdown-Funktion im Windows-Tray-Bereich aktivieren!

 /

Export Explorer directory content and tree view under Windows 10 and 8.1?

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /