netsh interface ipv4 set route - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set route ? Format: set route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Navn Værdi prefix - Præfiks for den rute, der skal ændres. interface - Grænsefladenavn eller -indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis præfikset ikke er on-link. siteprefixlength - Præfikslængde for hele webstedet, hvis on-link. metric - Rutemetrik. publish - En af følgende værdier: no: Annonceres ikke i ruteannonceringer. Dette er standarden. age: Annonceres i ruteannonceringer med begrænset levetid. yes: Annonceres i ruteannonceringer med ubegrænset levetid. validlifetime - Den levetid, som ruten er gyldig i. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten foretrækkes. Standardværdien er infinite. store - En af følgende værdier: active: Indstillingen gælder kun indtil næste start. persistent: Ændringen er permanent. Dette er standardværdien. Kommentarer: Ændrer ruteparametre. Tidsværdier kan angives i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2t3m4s. Eksempel: set route 10.2.0.0/16 "Internet" 10.0.0.1 0 2 yes 5000 5000 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / ROUTE

netsh interface ipv4 set route - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer ruteparametrene. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pinger pnrp-noder.
netsh interface 6to4
?ndringer til 'netsh interface 6to4'-konteksten.
netsh p2p idmgr delete
Sletter identiteter og grupper.
netsh firewall delete
Sletter firewall-konfiguration.
netsh netio show
Viser oplysninger.
netsh bridge
?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndrer ruteparametrene. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/route.htm
0.156
15575

Auf den klassischen Windows Defender unter Windows 10 umstellen!

 /

File Explorer Folder Options in Windows 10, can I find, open?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

 /

Download 7-Zip or WinRar!

 /

Turn off preview in the Taskbar of Windows 10, can I?

 /

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10, can I?

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /