NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » 6to4 » set » interface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set interface ? Format: set interface [name=] [[routing=](enabled|disabled|default)] Parametre: Kode Værdi name - Navn på eller indeks for grænseflade. routing - Om computeren skal fungere som router. Kommentarer: Definerer oplysninger til konfiguration af 6to4-grænseflade. Eksempler: set interface "Privat" aktiveret

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4 / SET / INTERFACE

netsh interface ipv6 6to4 set interface - Windows Seven - Kommandoer Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, 6to4, set, interface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p group database dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh dnsclient add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh nap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/6to4/set/interface.htm

0.046

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1, 8 and 10?

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /

Hilfe Windows-10 hat keine Bibliotheken, was mache ich falsch?

 /

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /

Beim Microsoft Internet Explorer werden ostasiatische Zeichen falsch angezeigt!

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /