NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » blockperiod

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set blockperiod ? Format: set blockperiod [value=]0-60 Parametre: Navn Værdi value - Angiver i minutter, hvor længe automatiske forsøg på at oprette forbindelse til dette netværk stoppes midlertidigt. Kommentarer: Ændrer den angivne tidsindstilling. Værdien angives i minutter. Den blokerede tilstand nulstilles, når der er foretaget et manuelt forsøg på at oprette forbindelse, når en session ændres, eller når et medie opretter forbindelse. Eksempler: set blockperiod value=2 set blockperiod 25

NETSH / LAN / SET / BLOCKPERIOD

netsh lan set blockperiod - Windows Seven - Kommandoer Angiv blokeringsperioden. / Windows Seven
netsh, lan, set, blockperiod, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh ras set client
Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh ras dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv4 show route
Viser poster i rutetabellen.
netsh ras aaaa show ipsecpolicy
Viser IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiv blokeringsperioden. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/blockperiod.htm
0.203
14936

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

Freeware tool for Windows to see how folders and files are structured on your disks.

 /

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Find in Windows 10 SSD optimization and defragmenting!

 /

After upgrade, user switching does not show why Windows 10?

 /

Markierung des Ordner aus der Listenansicht aktivieren, deaktivieren!

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

Is there a recycle bin for the Windows 10 Desktop (show, hide)?

 /

Over 1000 snowflakes on the Windows desktop with low CPU load!

 /

CPU load based sleep mode behavior on Windows 10, 8.1 and 7!

 /

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /