NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » blockperiod

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set blockperiod ? Format: set blockperiod [value=]0-60 Parametre: Navn Værdi value - Angiver i minutter, hvor længe automatiske forsøg på at oprette forbindelse til dette netværk stoppes midlertidigt. Kommentarer: Ændrer den angivne tidsindstilling. Værdien angives i minutter. Den blokerede tilstand nulstilles, når der er foretaget et manuelt forsøg på at oprette forbindelse, når en session ændres, eller når et medie opretter forbindelse. Eksempler: set blockperiod value=2 set blockperiod 25

NETSH / LAN / SET / BLOCKPERIOD

netsh lan set blockperiod - Windows Seven - Kommandoer Angiv blokeringsperioden. / Windows Seven
netsh, lan, set, blockperiod, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh ras set client
Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh ras dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv4 show route
Viser poster i rutetabellen.
netsh ras aaaa show ipsecpolicy
Viser IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiv blokeringsperioden. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/blockperiod.htm
0.202
14936

Can I restore the administrator on Windows 11, 10, ...?

 /

Can I still create the short door notes under Windows 11?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Save your favorite notes and use them again and again!

 /

Calibrate joystick / game controller under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Help Windows 10/11 has no fax and scan function, where is it?

 /

Receiving parcels or sending parcels with the DHL Packstation, no problem?

 /

What is a virtual printer?

 /

Can I use my own pictures on the Windows 11 lock screen!

 /

Remove Autostart of FontViewOK under Windows via the menu, program!

 /

Windows 10/11 Sperrbildschirm deaktivieren, wie kann man das?

 /

In der Verzeichnisstruktur, Navigationsbereich den aktuellen Ordner markieren?

 /