netsh » lan » set » blockperiod

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set blockperiod ? Format: set blockperiod [value=]0-60 Parametre: Navn Værdi value - Angiver i minutter, hvor længe automatiske forsøg på at oprette forbindelse til dette netværk stoppes midlertidigt. Kommentarer: Ændrer den angivne tidsindstilling. Værdien angives i minutter. Den blokerede tilstand nulstilles, når der er foretaget et manuelt forsøg på at oprette forbindelse, når en session ændres, eller når et medie opretter forbindelse. Eksempler: set blockperiod value=2 set blockperiod 25

NETSH / LAN / SET / BLOCKPERIOD


Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh interface ipv4 show route
Viser poster i rutetabellen.
netsh ras aaaa show ipsecpolicy
Viser IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.
netsh interface ipv4 delete winsservers
Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiv blokeringsperioden. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/blockperiod.htm
0.061
14936
Listview set thumbnails size! Change background on computer Windows (11, 10, 8.1, 7)? What are the advantages of using the Run Dialog alternative? Repair Corrupted Windows 11, 10, ... System with simple cmd.exe Commands, can I do? See the secret network connections to the computer in command prompt!  Desktop Clock Zelda breath of the wild, how to? Lock the PC via the command prompt, Windows 11, 10, ...! Was ist mit Windows XP ab 8 APRIL 2014! Why do I need the Windows Temp directory (11, 10, 8.1, 7)? Disk check when starting Windows 10 / 11, then black screen?(0)