NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » destinationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete destinationcache ? Format: delete destinationcache [[interface=] [[address=]]] Parametre: Navn Værdi interface - Grænsefladenavn eller -indeks. address - Destinationsadresse. Kommentarer: Rydder destinationscachen. Hvis der er angivet en grænseflade, ryddes cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der slettes. Eksempel: delete destinationcache "Privat"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 delete destinationcache - Windows Seven - Kommandoer Sletter destinationscachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, destinationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec dynamic delete all
Sletter alle politikker, filtre og handlinger fra SPD.
netsh winhttp reset
Nulstiller WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp delete chimneyapplication
Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen.
netsh trace show scenarios
Viser tilg?ngelige scenarier.
netsh interface portproxy add v4tov4
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter add condition
F?jer en betingelse til en eksisterende RPC-firewallfilterregel.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter destinationscachen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/destinationcache.htm
0.14
18883

The desktop note is transparent I can barely see the font, why?

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Komplettes Windows-7 Systemabbild zur PC-Wiederherstellung erstellen, aber wie?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Auto Expand Quick Access directorys in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

Can I also delete locked directories under Windows 10 and 8.1?

 /

Can i do a Touch Screen Calibration on Windows-10 Tablets and PC?

 /

Shadows and striped lines on the new graphics card (defective, bug)!

 /

Unterschied unverschlüsseltes Netzwerk und verschlüsselte?

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, can I create?

 /