NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add neighbors ? Format: add neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Adresse på nabo. neighbor - Linklagadresse på nabo. subinterface - LUID på undergrænsefladen. Dette er kun nødvendigt på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: add neighbors "Private" "3f::2" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 add neighbors - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show dynamicportrange
Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
netsh ras set sstp-ssl-cert
Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 show udpstats
Viser UDP-statistik.
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows-computer som en
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en naboadresse. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/neighbors.htm
0.202
16308

Kann man in Windows 8.1/10 das automatische Ausklappen des Verzeichnisbaumes in MS-Explorer deaktivieren?

 /

Windows 10 OEM und Vollversion, Unterschied?

 /

Erstellen von Tür Notizen und zum Drucken plus kostenlos!

 /

OneDrive cannot connect to Windows!

 /

What is compiling (compiler)?

 /

Wie kann ich MultiClipBoardSlots in meine Landes-Sprache übersetzen?

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

Can I customize password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

The lost Internet Explorer on Windows 10!

 /

Can I displays the directory size in Explorer-Views, file extension?

 /

Icon Size Save Enable on all MS Windows OS!

 /

I can only shut down or hide the note but there is no way to delete it?

 /