NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » dynamic » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show all - Viser politikker, filtre, SA'er og statistikker fra SPD. show config - Viser IPSec-konfiguration show mmfilter - Viser oplysninger om hovedtilstandsfilter fra SPD. show mmpolicy - Viser oplysninger om hovedtilstandspolitik fra SPD. show mmsas - Viser sikkerhedstilknytninger for hovedtilstand fra SPD. show qmfilter - Viser oplysninger om hurtigtilstandsfilter fra SPD. show qmpolicy - Viser oplysninger om hurtigtilstandspolitik fra SPD. show qmsas - Viser sikkerhedstilknytninger for hurtigtilstand fra SPD. show rule - Viser oplysninger om regler fra SPD.

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / SHOW

netsh ipsec dynamic show - Windows Seven - Kommandoer Viser politik, filter og handlinger fra SPD. / Windows Seven
netsh, ipsec, dynamic, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static importpolicy
Importerer politikkerne fra en fil til politiklageret.
netsh wlan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh ipsec dynamic set config
Indstiller IPSec-konfigurationen og startfunktion.
netsh winhttp show tracing
Viser aktuelle WinHTTP-sporingsparametre.
netsh interface tcp set security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID
netsh wcn query
Beder om oplysninger om en WCN-enhed.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/show.htm

0.061

Hilfe! Schriftart im Explorer View in Q-Dir Probleme Windows 10!

 /

How to turn off the Aero in Windows 7 to 100%, not disable it?

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

Was sind Windows Shell extensions (Erweiterungen)?

 /

Zum Programmstart einstellen, dass die PCs zu einem bestimmten Zeitpunkt heruntergefahren werden!

 /

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

How to change the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /