NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » dynamic » show » all

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic show all ? Format: all [ [ resolvedns = ] (yes | no) ] Viser oplysninger om alle politikker, filtre, SA'er og statistikker fra. Parametre: Tag Værdi resolvedns -Værdien 'yes' viser navnet på den fundne DNS-server. Kommentarer: Standardværdien for resolvedns er 'no'. Eksempler: show all yes - viser alle oplysninger med DNS.

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / SHOW / ALL

netsh ipsec dynamic show all - Windows Seven - Kommandoer Viser politikker, filtre, SA'er og statistikker fra SPD. / Windows Seven
netsh, ipsec, dynamic, show, all, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static show gpoassignedpolicy
Viser oplysninger om en gruppetildelt politik.
netsh wlan show autoconfig
Hermed vises, om logikken for automatisk konfiguration er aktiveret eller
netsh ipsec dynamic show rule
Viser oplysninger om regler fra SPD.
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
netsh interface teredo set state
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh wfp show filters
Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/show/all.htm

0.031

Prevent Recovery of deleted files under Windows 8.1 / 10 without additional software!

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Quickly paste often used text in Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

Use specific icon layout for windows startup!

 /