NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » dynamic » show » all

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic show all ? Format: all [ [ resolvedns = ] (yes | no) ] Viser oplysninger om alle politikker, filtre, SA'er og statistikker fra. Parametre: Tag Værdi resolvedns -Værdien 'yes' viser navnet på den fundne DNS-server. Kommentarer: Standardværdien for resolvedns er 'no'. Eksempler: show all yes - viser alle oplysninger med DNS.

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / SHOW / ALL

netsh ipsec dynamic show all - Windows Seven - Kommandoer Viser politikker, filtre, SA'er og statistikker fra SPD. / Windows Seven
netsh, ipsec, dynamic, show, all, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static show gpoassignedpolicy
Viser oplysninger om en gruppetildelt politik.
netsh wlan show autoconfig
Hermed vises, om logikken for automatisk konfiguration er aktiveret eller
netsh ipsec dynamic show rule
Viser oplysninger om regler fra SPD.
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
netsh interface teredo set state
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh wfp show filters
Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/show/all.htm
0.046

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Folder, Directory?

 /

Wie kann ich das DirectX-Diagnoseprogramm in Windows 8 (8.1, 10) 64/32 bit starten (version, finden, öffnen)?

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /