NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ? Kullanim: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Deger prefix - Silinecek yolun öneki. interface - Arabirim adi veya dizini. nexthop - Önek baglantida yer almiyorsa, ag geçidi adresi. store - Asagidaki degerlerden biri: active: Degisiklik yalnizca sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Degisiklik kalicidir. Varsayilan olarak, iki depodaki girisler de silinir.\n Açiklamalar: IPv6 yolunu siler. Örnek: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows Seven - Komutları Yol siler. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show capability
Verilen arabirim için arabirim özelligi bilgilerini gösterir.
netsh advfirewall firewall set
Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.
netsh lan delete profile
Bir veya daha çok arabirimden LAN profili siler.
netsh wlan show tracing
Kablosuz ag izlemenin etkin mi yoksa devre disi mi oldugunu gösterir.
netsh ipsec static delete filter
Bir filtre listesinden bir filtreyi siler.
netsh wlan help
Komutlarin bir listesini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yol siler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.218
14947

Warum gibt es Noppen auf den Tasten F und J?

 /

Beim Doppelklick auf einen Ordner werden sämtliche Ordner markiert, warum?

 /

Trotz Bildschirmschoner keine Passwort Abfrage unter Windows, warum?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Can I remove the process killer from my new Windows 10?

 /

Habe ich Windows 10 Redstone 4 oder 5 (Creators, Version, System)?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Dateiformate und Dateitypen, was ist das?

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

Kann ich aus Powershell Programm starten unter Windows (10, 8.1, 7)?

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Wo ist das Windows Media Center in Windows 10?

 /