NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ? Kullanim: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Deger prefix - Silinecek yolun öneki. interface - Arabirim adi veya dizini. nexthop - Önek baglantida yer almiyorsa, ag geçidi adresi. store - Asagidaki degerlerden biri: active: Degisiklik yalnizca sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Degisiklik kalicidir. Varsayilan olarak, iki depodaki girisler de silinir.\n Açiklamalar: IPv6 yolunu siler. Örnek: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows Seven - Komutları Yol siler. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show capability
Verilen arabirim için arabirim özelligi bilgilerini gösterir.
netsh advfirewall firewall set
Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.
netsh lan delete profile
Bir veya daha çok arabirimden LAN profili siler.
netsh wlan show tracing
Kablosuz ag izlemenin etkin mi yoksa devre disi mi oldugunu gösterir.
netsh ipsec static delete filter
Bir filtre listesinden bir filtreyi siler.
netsh wlan help
Komutlarin bir listesini gösterir.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.046

Wie kann ich das Win7 Fenster Preview (Vorschau) aktivieren, bzw. einschalten?

 /

Visual Windows Fonts Compare!

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

Beim Doppeltklick auf einen Ordner sämtliche Ordner markiert werden?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

For what stop sleep computer program?

 /

Wie kann ich das Win7 Fenster Preview (Vorschau) aktivieren, bzw. einschalten?

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /