NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ? Kullanim: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Deger prefix - Silinecek yolun öneki. interface - Arabirim adi veya dizini. nexthop - Önek baglantida yer almiyorsa, ag geçidi adresi. store - Asagidaki degerlerden biri: active: Degisiklik yalnizca sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Degisiklik kalicidir. Varsayilan olarak, iki depodaki girisler de silinir.\n Açiklamalar: IPv6 yolunu siler. Örnek: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows Seven - Komutları Yol siler. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show capability
Verilen arabirim için arabirim özelligi bilgilerini gösterir.
netsh advfirewall firewall set
Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.
netsh lan delete profile
Bir veya daha çok arabirimden LAN profili siler.
netsh wlan show tracing
Kablosuz ag izlemenin etkin mi yoksa devre disi mi oldugunu gösterir.
netsh ipsec static delete filter
Bir filtre listesinden bir filtreyi siler.
netsh wlan help
Komutlarin bir listesini gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.046

Optionales Deaktivieren des Scrollen ohne Limit über die Windows-Taskleiste!

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Edge am Desktop und Schnellstartleiste als Verknüpfung unter Windows-10!

 /

How To Restore Windows-8.1 / 10 Files and Folders?

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Warum ist das Windows auf dem C: Laufwerk der Festplatte?

 /

Enable or Disable Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /