NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: delete address - Belirtilen arabirimden bir IP adresini veya varsayilan ag geçidini siler. delete destinationcache - Hedef önbellegini siler. delete dnsservers - Belirtilen arabirimden DNS sunucusunu siler. delete interface - IPv6 yiginindan arabirim siler. delete neighbors - Komsu önbellegi siler. delete potentialrouter - Arabirimde, olasi yönlendirici listesinden yönlendirici siler. delete prefixpolicy - Önek ilkesi girdisi siler. delete route - Yol siler.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE

netsh interface ipv6 delete - Windows Seven - Komutları Tablodan bir yapilandirma girdisi siler. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface teredo dump
Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
netsh wfp show filters
Belirtilen trafik parametreleriyle eslesen filtreleri görüntüler.
netsh interface portproxy show v6tov4
IPv6 baglantilarini IPv4 üzerinden proxy ile gerçeklestirmek için gereken parametreleri gösterir.
netsh trace show
Arabirimleri, saglayicilari ve izleme durumunu listeleyin.
netsh interface isatap set
Yapilandirma bilgilerini ayarlar.
netsh ras show user
Kullanicilar için Uzaktan Erisim özelliklerini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tablodan bir yapilandirma girdisi siler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete.htm
0.171
16705

Setting for file associations in Windows 10, but how?

 /

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

 /

Option to after PDF saving to open automatically PDF!

 /

Is it possible to open only two directorys and not 4 Explorer for Windows OS?

 /

Erstellen Sie Favoriten, um Programm und Befehle schneller auszuführen!

 /

Improved mouse wheel and little load on the CPU or resources!

 /

Difference between the functions 'C', 'AC' and 'CE' on the Windows computer?

 /

Multiple windows with multiple monitors behave on Windows 11!

 /

Favorites in the navigation area of ​​Windows 11 and 10 File Explorer!

 /

Tweeter or do a FaceBook post on the pinboard!

 /

What is a paper size?

 /

Can I turn off Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /