NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » winhttp » set » proxy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh winhttp set proxy ? Anvendelse: set proxy [proxy-server=] [bypass-list=] Parametre: Tag Værdi proxy-server - proxyserver for http- og/eller https-protokol bypass-list - en liste over websteder, der skal besøges, når du springer proxyserveren over (brug "" til at springe alle værter med korte navne over) Eksempler: set proxy myproxy set proxy myproxy:80 ";bar" set proxy proxy-server="http=minproxy;https=sproxy:88" bypass-list="*.foo.com"

NETSH / WINHTTP / SET / PROXY

netsh winhttp set proxy - Windows Seven - Kommandoer Konfigurerer WinHTTP-proxyindstillingen. / Windows Seven
netsh, winhttp, set, proxy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p collab contact set
Rediger kontaktoplysninger.
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/winhttp/set/proxy.htm
0.14

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Discover Weaknesses in the PC / Notebook after purchase!

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

Wie kann man in CityVille mehr Einwohner auf einer kleinen Fläche unterkriegen?

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

How to use the Windows 10 Password Reset-Disk?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Alternative Screen Magnifier from XP to Windows 10!

 /