NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » winhttp » set » proxy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh winhttp set proxy ? Anvendelse: set proxy [proxy-server=] [bypass-list=] Parametre: Tag Værdi proxy-server - proxyserver for http- og/eller https-protokol bypass-list - en liste over websteder, der skal besøges, når du springer proxyserveren over (brug "" til at springe alle værter med korte navne over) Eksempler: set proxy myproxy set proxy myproxy:80 ";bar" set proxy proxy-server="http=minproxy;https=sproxy:88" bypass-list="*.foo.com"

NETSH / WINHTTP / SET / PROXY

netsh winhttp set proxy - Windows Seven - Kommandoer Konfigurerer WinHTTP-proxyindstillingen. / Windows Seven
netsh, winhttp, set, proxy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p collab contact set
Rediger kontaktoplysninger.
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/winhttp/set/proxy.htm

0.108

How to open the Computer-Management in Windows 8.1, 8 or win 10?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Screensaver to display, pictures folder in windows 8.1 / 10?

 /

Your Android device does not support data connection error message!

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

How to see installed Windows updates in Windows 7?

 /