NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show configuration - Viser konfigurationen. show csps - Viser konfiguration af programmet til kryptografiske tjenester. show grouppolicy - Viser gruppepolitikkonfigurationen. show hashes - Viser hashkonfigurationen. show state - Viser tilstanden. show trustedservergroup - Viser alle servergrupper, der er tillid.

NETSH / NAP / CLIENT / SHOW

netsh nap client show - Windows Seven - Kommandoer Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. / Windows Seven
netsh, nap, client, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh set machine
Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?.
netsh interface ipv6 show privacy
Viser konfigurationsparametre for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh ras show conf
Viser serverens konfigurationstilstand.
netsh interface ipv6 isatap set state
Angiver ISATAP-tilstanden.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/show.htm

0.062

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1, 8 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

Wie kann ich eine DVD oder CD aus dem Laufwerk in Windows 10 auswerfen?

 /

Windows Desktop Icon Abstände verkleinern!

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change?

 /