NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show configuration - Viser konfigurationen. show csps - Viser konfiguration af programmet til kryptografiske tjenester. show grouppolicy - Viser gruppepolitikkonfigurationen. show hashes - Viser hashkonfigurationen. show state - Viser tilstanden. show trustedservergroup - Viser alle servergrupper, der er tillid.

NETSH / NAP / CLIENT / SHOW

netsh nap client show - Windows Seven - Kommandoer Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. / Windows Seven
netsh, nap, client, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh set machine
Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?.
netsh interface ipv6 show privacy
Viser konfigurationsparametre for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh ras show conf
Viser serverens konfigurationstilstand.
netsh interface ipv6 isatap set state
Angiver ISATAP-tilstanden.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/show.htm
0.155
16256

Windows-10/11 customize keyboard settings, can I (language, settings)?

 /

Enable/turn off Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Try the Dark Theme on Windows 11 and 10!

 /

Can I also create shortcuts on the Windows 11 desktop!

 /

What is Autodesk?

 /

Compare two separate directorys One is the SYSTEM font directory?

 /

Quickly insert smileys or emojis in MS Office Word, Excel!

 /

Wie kann ich Klartext, bzw. Text ohne Formatierung aus der Zwischenablage einfügen?

 /

User Requests?

 /

How can i customize the Contact Info on FaceBook.com?

 /

File formats and file types, what is it?

 /