NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show configuration - Viser konfigurationen. show csps - Viser konfiguration af programmet til kryptografiske tjenester. show grouppolicy - Viser gruppepolitikkonfigurationen. show hashes - Viser hashkonfigurationen. show state - Viser tilstanden. show trustedservergroup - Viser alle servergrupper, der er tillid.

NETSH / NAP / CLIENT / SHOW

netsh nap client show - Windows Seven - Kommandoer Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. / Windows Seven
netsh, nap, client, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh set machine
Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?.
netsh interface ipv6 show privacy
Viser konfigurationsparametre for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh ras show conf
Viser serverens konfigurationstilstand.
netsh interface ipv6 isatap set state
Angiver ISATAP-tilstanden.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/show.htm
0.14
16256

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

Share Files and directorys excluding Password on Windows-7, can I?

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

Can I, turn off view the zip files in the tree-view, (turn off, show, directory)?

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Ich habe das Windows 10 zugemüllt, Fehlerbehebung, Reparatur?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

The Quad Explorer on Windows 10 as a portable app in the Startup directory!

 /

What is market failure?

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /