NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show configuration - Viser konfigurationen. show csps - Viser konfiguration af programmet til kryptografiske tjenester. show grouppolicy - Viser gruppepolitikkonfigurationen. show hashes - Viser hashkonfigurationen. show state - Viser tilstanden. show trustedservergroup - Viser alle servergrupper, der er tillid.

NETSH / NAP / CLIENT / SHOW

netsh nap client show - Windows Seven - Kommandoer Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. / Windows Seven
netsh, nap, client, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh set machine
Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?.
netsh interface ipv6 show privacy
Viser konfigurationsparametre for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh ras show conf
Viser serverens konfigurationstilstand.
netsh interface ipv6 isatap set state
Angiver ISATAP-tilstanden.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/show.htm
0.031

Where is paint in windows 10, how to open?

 /

Blockierte Personen und Anwendungen auf Facebook.de aktivieren und Aufheben der Blockierung?

 /

Windows-10, häufig verwendete Ordner im Explorer deaktivieren (Schnellzugriff)?

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /