NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Yapilandirma ekler. delete - Yapilandirma siler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. export - Yapilandirma ayarlarini verir. help - Komutlarin bir listesini gösterir. import - Yapilandirma ayarlarini alir. rename - Yapilandirmayi yeniden adlandirir. reset - Yapilandirmayi sifirlar. set - Yapilandirmayi ayarlar. show - Yapilandirmayi ve durum bilgilerini gösterir. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / NAP / CLIENT

netsh nap client - Windows Seven - Komutları `netsh nap client' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows Seven
netsh, nap, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan set hostednetwork
Barindirilan ag özelliklerini ayarlar.
netsh ipsec dynamic show all
SPD'deki ilkeleri, filtreleri, SA'lari ve istatistik bilgilerini görüntüler.
netsh winsock reset
Winsock Katalogu'nu düzgün bir duruma döndürür.
netsh interface tcp show security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID
netsh wfp show appid
Belirtilen dosya için uygulama kimligini görüntüler.
netsh interface portproxy show v4tov4
IPv4 baglantilarini baska bir IPv4 baglanti noktasina proxy ile

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/nap/client.htm
0.078

Papierkorb auf der Desktop-Taskleiste in Windows 8.1 / 10 als Drag und Drop Funktion!

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Sehen Sie mehr von Ihrem Wallpaper am Windows Desktop!

 /

Ausblenden beim Ausführen von Befehlen in Run-Command unter Windows 10, 8.1, 7!

 /

How can I activate the Preview feature in Windows 7 Explorer?

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /