NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Yapilandirma ekler. delete - Yapilandirma siler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. export - Yapilandirma ayarlarini verir. help - Komutlarin bir listesini gösterir. import - Yapilandirma ayarlarini alir. rename - Yapilandirmayi yeniden adlandirir. reset - Yapilandirmayi sifirlar. set - Yapilandirmayi ayarlar. show - Yapilandirmayi ve durum bilgilerini gösterir. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / NAP / CLIENT

netsh nap client - Windows Seven - Komutları `netsh nap client' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows Seven
netsh, nap, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan set hostednetwork
Barindirilan ag özelliklerini ayarlar.
netsh ipsec dynamic show all
SPD'deki ilkeleri, filtreleri, SA'lari ve istatistik bilgilerini görüntüler.
netsh winsock reset
Winsock Katalogu'nu düzgün bir duruma döndürür.
netsh interface tcp show security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID
netsh wfp show appid
Belirtilen dosya için uygulama kimligini görüntüler.
netsh interface portproxy show v4tov4
IPv4 baglantilarini baska bir IPv4 baglanti noktasina proxy ile
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/nap/client.htm
0.046

Where is the Rating in Windows 8.1 (Windows Experience Index)?

 /

Kann ich die Symbole in Gruppen anzeigen, bzw. anordnen?

 /

Programmfenster maximieren um mehr Infos zu sehen?

 /

Kalibrierung der Bildschirmfarben unter Windows-10 bei Laptops und PCs?

 /