NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer konfigurationen. delete - Sletter konfigurationen. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Eksporterer konfigurationsindstillinger. help - Viser en liste over kommandoer. import - Importerer konfigurationsindstillinger. rename - Omdøber konfigurationen. reset - Nulstiller konfigurationen. set - Angiver konfiguration. show - Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NAP / CLIENT

netsh nap client - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh nap client'-konteksten. / Windows Seven
netsh, nap, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
netsh interface teredo set state
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh wfp show filters
Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh trace diagnose
Start en diagnosticeringssession.
netsh interface isatap
?ndringer til 'netsh interface isatap'-konteksten.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client.htm
0.046

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy how to modify (Android)?

 /

Starten des Geräte-Managers unter Windows 8, 8.1 und Win 10 (öffnen, finden)!

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Neue Verknüpfung ohne *Verknüpfung mit* im Namen unter Windows!

 /