NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer konfigurationen. delete - Sletter konfigurationen. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Eksporterer konfigurationsindstillinger. help - Viser en liste over kommandoer. import - Importerer konfigurationsindstillinger. rename - Omdøber konfigurationen. reset - Nulstiller konfigurationen. set - Angiver konfiguration. show - Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NAP / CLIENT

netsh nap client - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh nap client'-konteksten. / Windows Seven
netsh, nap, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
netsh interface teredo set state
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh wfp show filters
Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh trace diagnose
Start en diagnosticeringssession.
netsh interface isatap
?ndringer til 'netsh interface isatap'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh nap client'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client.htm
0.125
14777

Search query modify in Windows 10/11 and MS Server!

 /

What are audio devices?

 /

Place the recycle bin in the Windows 11 and 10 Start menu!

 /

What is Windows NT?

 /

Was ist Plug und Play?

 /

Can I customize Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Find in Windows 10 / 11 SSD optimization and defragmenting!

 /

Difference between laser and ink printers?

 /

Druckerverwaltung, Druckerserver, Treiber, Anschlüsse Drucker unter Windows 11 und 10!

 /

Wrong detection of CPU manufacturers and series i5, i9, why?

 /

Wie erstelle ich in Windows 7 eine Desktopverknüpfung für das schnelle Abmelden?

 /

Größenangaben in Giga, Mega, Kilo und Bytes Ordner und Dateien!

 /