NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer konfigurationen. delete - Sletter konfigurationen. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Eksporterer konfigurationsindstillinger. help - Viser en liste over kommandoer. import - Importerer konfigurationsindstillinger. rename - Omdøber konfigurationen. reset - Nulstiller konfigurationen. set - Angiver konfiguration. show - Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NAP / CLIENT

netsh nap client - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh nap client'-konteksten. / Windows Seven
netsh, nap, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
netsh interface teredo set state
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh wfp show filters
Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh trace diagnose
Start en diagnosticeringssession.
netsh interface isatap
?ndringer til 'netsh interface isatap'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client.htm

0.077

How to find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Windows 10 1803 Spring Creators Update hängt!

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

Show installed updates or uninstall in Windows 8.1, 8 or 7?

 /

Ein ISO-Image auf eine DVD mit CMD Befehlen in Windows 8.1, 8 oder Win 7/10 brennen?

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /