NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » show » sstp-ssl-cert

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras show sstp-ssl-cert ? Viser den aktuelle SSTP-certikatkonfiguration Friendly name - Navnet på certifikatet Display name - Visningsnavnet på certifikatet Issuer - Certifikatet er udstedt af dette nøglecenter Expiry timestamp - Certifikatet er gyldigt indtil dette tidspunkt

NETSH / RAS / SHOW / SSTP-SSL-CERT

netsh ras show sstp-ssl-cert - Windows Seven - Kommandoer Viser konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat / Windows Seven
netsh, ras, show, sstp-ssl-cert, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static delete rule
Sletter en regel fra en politik.
netsh wlan refresh
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
netsh ipsec dynamic delete sa

netsh winhttp set proxy
Konfigurerer WinHTTP-proxyindstillingen.
netsh interface tcp reset
Nulstil alle TCP-parametre til deres standardv?rdier.
netsh wcn
?ndringer til 'netsh wcn'-konteksten.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/show/sstp-ssl-cert.htm
0.062

What does cross-platform mean?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Can I change drive letter name in windows 10, how to?

 /

How can I change / install / add the language(s) in Windows 10?

 /

GetWindowText Error message?

 /

Unterschied zwischen Qualität und Leistung?

 /