NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set address ? Format: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - IPv6-adresse, der skal ændres. type - En af følgende værdier: unicast: Markerer adressen som en unicastadresse. Dette er standarden. anycast: Markerer adressen som en anycastadresse. validlifetime - Levetiden, som adressen er gyldig i. Standardværdien er uendelig. preferredlifetime - Levetiden, som adressen foretrækkes i. Standardværdien er uendelig. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Angivet er vedvarende (standard). Kommentarer: Ændrer en IPv6-adresse på en angivet grænseflade. Tidsværdier kan udtrykkes i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s. Eksempel: set address "Private" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows Seven - Kommandoer Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa set acctserver
Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver.
netsh interface ipv4 add route
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Pinger en node baseret p? adresser.
netsh interface 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p idmgr delete group
Sletter grupper fra identiteter.
netsh firewall dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.171
19746

Open and customize default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Can you really activate Windows 11 or /10 with Windows 7 or 8, 8.1 Key?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Save remote desktop credentials on all MS Windows OS!

 /

Would be happy to distribute the DesktopOK software automatically at our school (/silent)!

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Restart programs from the Windows taskbar!

 /

LED TV/Fernseher, LCD-Fernseher, oder Plasma?

 /

No problems with the image comparison tool under Windows 11!

 /

Kann ich bei über Hundert Office Dokumenten gleichzeitig die Bilder auflisten lassen?

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10/11 protected directorys problem!

 /