NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » add » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 add route ? Format: add route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Navn Værdi prefix - Det præfiks, der skal tilføjes en rute for. interface - Grænsefladens navn eller indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis prefix ikke er on-link. siteprefixlength - Præfikslængde for hele webstedet, hvis on-link. metric - Rutemetrik. publish - En af følgende værdier: no: Ikke annonceret i ruteannoncer. Dette er standarden. age: Annonceret i ruteannoncer med begrænset levetid. yes: Annonceret i ruteannoncer med ubegrænset levetid. validlifetime - Den levetid, som ruten er gyldig. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten er foretrukken. Standardværdien er lig med den gyldige levetid. store - En af følgende værdier: active: Ændringen varer kun indtil næste start. persistent: Ændringen er permanent. Dette er standarden. Kommentarer: Tilføjer en rute for et givent præfiks. Eksempel: add route 10.2.0.0/16 "Internet" 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IPV4 / ADD / ROUTE

netsh interface ipv4 add route - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en rute over en gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, add, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter delete rule
Sletter RPC-firewallfilterreglen.
netsh interface ipv6 show dynamicportrange
Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
netsh ras set sstp-ssl-cert
Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/add/route.htm
0.139
16654

Innovations in Microsoft's Windows 11 the new operating system!

 /

Adjust power plan options under Windows 11!

 /

Ressourcen-Monitor unter Windows 11, 10, ... starten!

 /

Can I add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10, 11)?

 /

What is Windows 2011?

 /

Can I work with MS OneDrive and other cloud storage?

 /

See all system components under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Which CPU does my Windows PC have?

 /

Easy export the Network Ping Results to HTM to compare Result at a later time!

 /

Checkbox in Windows 11 File Explorer!

 /

Simply select similar photos with the keyboard!

 /

Maus Zeiger, Cursor: Farbe und Größe ändern!

 /