NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » add » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 add route ? Format: add route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Navn Værdi prefix - Det præfiks, der skal tilføjes en rute for. interface - Grænsefladens navn eller indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis prefix ikke er on-link. siteprefixlength - Præfikslængde for hele webstedet, hvis on-link. metric - Rutemetrik. publish - En af følgende værdier: no: Ikke annonceret i ruteannoncer. Dette er standarden. age: Annonceret i ruteannoncer med begrænset levetid. yes: Annonceret i ruteannoncer med ubegrænset levetid. validlifetime - Den levetid, som ruten er gyldig. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten er foretrukken. Standardværdien er lig med den gyldige levetid. store - En af følgende værdier: active: Ændringen varer kun indtil næste start. persistent: Ændringen er permanent. Dette er standarden. Kommentarer: Tilføjer en rute for et givent præfiks. Eksempel: add route 10.2.0.0/16 "Internet" 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IPV4 / ADD / ROUTE

netsh interface ipv4 add route - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en rute over en gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, add, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter delete rule
Sletter RPC-firewallfilterreglen.
netsh interface ipv6 show dynamicportrange
Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
netsh ras set sstp-ssl-cert
Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/add/route.htm
0.296
16654

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /

Wie öffne ich mit Notepad nicht nur Text Dateien (*.txt)?

 /

Convert the Bin file to ISO file even under x64 Windows all OS!

 /

Can I turn off the Aero in Windows 7 to 100 , not turn off it?

 /

Verzeichnis Ausdruck in Mein Platz, aber wie?

 /

Virtuellen Arbeitsspeicher reservieren C++, Windows?

 /

Kann man Windows-10 ohne Microsoft Account Konto installieren?

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

New in QTP 5.01 Menu sorting, submenus and icons!

 /

What is a boot disk?

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /