netsh interface ipv4 add route - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » add » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 add route ? Format: add route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Navn Værdi prefix - Det præfiks, der skal tilføjes en rute for. interface - Grænsefladens navn eller indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis prefix ikke er on-link. siteprefixlength - Præfikslængde for hele webstedet, hvis on-link. metric - Rutemetrik. publish - En af følgende værdier: no: Ikke annonceret i ruteannoncer. Dette er standarden. age: Annonceret i ruteannoncer med begrænset levetid. yes: Annonceret i ruteannoncer med ubegrænset levetid. validlifetime - Den levetid, som ruten er gyldig. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten er foretrukken. Standardværdien er lig med den gyldige levetid. store - En af følgende værdier: active: Ændringen varer kun indtil næste start. persistent: Ændringen er permanent. Dette er standarden. Kommentarer: Tilføjer en rute for et givent præfiks. Eksempel: add route 10.2.0.0/16 "Internet" 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IPV4 / ADD / ROUTE

netsh interface ipv4 add route - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en rute over en gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, add, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter delete rule
Sletter RPC-firewallfilterreglen.
netsh interface ipv6 show dynamicportrange
Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
netsh ras set sstp-ssl-cert
Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer en rute over en gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/add/route.htm
0.171
16654

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Wo ist der Senden an Ordner in Windows 10,(finden, öffnen, bearbeiten)?

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Standby oder Schlafmodus unter Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Einstellen, dass beim PDF-Speichern diese automatisch geöffnet wird!

 /

Color Console ergo CMD.EXE alternative for Windows OS!

 /