netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set address ? Kullanim: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Deger interface - Arabirim adi veya dizini. address - Degistirilecek IPv6 adresi. type - Asagidaki degerlerden biri: unicast: Adresi tek noktaya yayin adresi olarak isaretler. Bu varsayilandir. anycast: Adresi her noktaya yayin adresi olarak isaretler. validlifetime - Adresin geçerli oldugu etkin kalma süresi. Varsayilan deger sonsuzdur. preferredlifetime - Adresin tercih edildigi etkin kalma süresi. Varsayilan deger sonsuzdur. store - Asagidaki degerlerden biri: active: Küme yalnizca sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Küme kalicidir (varsayilan). Açiklamalar: Verilen arabirimdeki IPv6 adresini degistirir. Zaman degerleri gün, saat, dakika ve saniye olarak belirtilebilir; örn. 1g2s3d4sn. Örnek: set address "Özel" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS


Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Bilgileri gösterir.
netsh interface httpstunnel delete interface
IPHTTPS istemci veya sunucu arabirimini sil
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Bulut önyükleme yapilandirmasini/durumunu görüntüler.
netsh p2p group database show statistics
Verilen için
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQArabirime IP adresi veya varsayilan ag geçidi atar. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.077
18709

Create and mange user accounts in Windows 10 and 11?

Change Home Folder MS-Explorer on Windows 10/11 (to My Computer, This PC)!

Change WIA scanner profile Select color format, color, grayscale, black and white!

USB 3.0 on old notebooks and laptops, is that possible with Windows?

Ich bin sehbehindert, kann ich bei Windows, Symbole und Fensteransicht vergrößern?

Why should I replace / update my old computer monitor?(0)