NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » address

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set address ? Kullanim: set address [name=] [[source=]dhcp|static] [[address=][/] [[mask=]] [[gateway=]|none [gwmetric=]] [[type=]unicast|anycast] [[subinterface=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Deger name - Arabirim adi veya dizini. source - Asagidaki degerlerden biri: dhcp: Belirtilen arabirim için IP adreslerini yapilandirmak üzere DHCP'yi etkinlestirir. static: Belirtilen arabirim için IP adreslerini yapilandirmak üzere DHCP'yi devre disi birakir. Bir adres veya ag geçidi yapilandiriliyorsa, bu degerin belirtilmesi gerekir. address - Eklenecek ya da degistirilecek IPv4 adresi, istege bagli olarak devamina alt ag önek uzunlugu eklenir. mask - Belirtilen IP adresi için IP alt ag maskesi. gateway - Asagidaki degerlerden biri: : Ayarladiginiz statik IP adresi için belirli bir varsayilan ag geçidi. none: Varsayilan ag geçidi ayarlanmaz. Bu, varsayilan seçenektir. gwmetric - Varsayilan ag geçidine yönelik ölçüm. Bu alan yalnizca ag geçidi belirtildiginde ayarlanmalidir. type - Asagidaki degerlerden biri: unicast: Adresi tek noktaya yayin adresi olarak isaretler. Bu, varsayilandir. anycast: Adresi her noktaya yayin adresi olarak isaretler. subinterface - Varsayilan ag geçidinin üzerinde bulundugu alt arabirimin LUID'i. Bu parametre yalnizca birden fazla alt arabirim içeren arabirimlerde gereklidir. store - Asagidaki degerlerden biri: active : Ayar bir sonraki önyüklemeye kadar geçerlidir. persistent: Ayar kalicidir. Bu, varsayilan seçenektir. Açiklamalar: IP adresi yapilandirmasi için DHCP'yi etkinlestirir veya devre disi birakir. Ayrica eski statik IP adreslerini ve varsayilan ag geçitlerini kaldirir ve yeni bir statik IP adresi ve varsayilan ag geçidi ekleyebilir. Örnekler: set address name="Yerel Ag Baglantisi" source=dhcp set address "Yerel Ag baglantisi" static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv4 set address - Windows Seven - Komutları Arabirime IP adresi veya varsayilan ag geçidi atar. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, address, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client show grouppolicy
Grup ilkesi yapilandirmasini gösterir.
netsh branchcache set publicationcache
Yerel yayin önbelleginin konumunu ayarlar.
netsh nap client delete
Yapilandirma siler.
netsh advfirewall monitor show mmsa
Ana mod SA'larini görüntüler
netsh mbn set
Yapilandirma bilgilerini ayarlar.
netsh advfirewall firewall delete rule
Tüm eslesen güvenlik duvari kurallarini siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Arabirime IP adresi veya varsayilan ag geçidi atar. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/address.htm
0.171
18705

Is there a difference between file management and folder administration?

 /

Can i use 32-bit programs under Windows 11 x64?

 /

Can I find Windows 10 Update Version on my PC 21H1, 20H2?

 /

How do I download all of my Facebook data?

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Q-Dir the Quad Explorer for Microsoft's Windows 11, 10, ... Desktop and Server!

 /

Set file type in Windows 11 for APPs and applications!

 /

What is remote access?

 /

Recycle Bin Secure Delete via Explorer Right-click for Windows 11, 10, ...!

 /

Can I also expand and print Zip, Cab, ... directorys under Windows?

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 11 and 10!

 /

Automatically log in to Windows 11 / Autologin?

 /