netsh interface ipv4 - Windows 10, 8.1, Seven - Komutları


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler. delete - Tablodan bir yapilandirma girdisi siler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. help - Komutlarin bir listesini gösterir. install - IP protokolünü yükleyin. reset - IP yapilandirmalarini sifirlayin. set - Yapilandirma bilgilerini ayarlar. show - Bilgi gösterir. uninstall - IP protokolünü kaldirin. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / INTERFACE / IPV4

netsh interface ipv4 - Windows Seven - Komutları `netsh interface ipv4' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set router
ISATAP yönlendirici bilgilerini ayarlar.
netsh ras ip set addrreq
Istemcilerin kendi IP adreslerini isteyip isteyemeyecegini ayarlar.
netsh interface ipv6 6to4 set state
6'dan 4'e durumunu ayarlar.
netsh ras diagnostics set loglevel
RRAS için genel Günlük düzeyini ayarlar
netsh interface ipv4 show config
IP adresi ve ek bilgileri görüntüler.
netsh ras aaaa dump
Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh interface ipv4' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/ipv4.htm
0.14
16870

Can I remove the OneDrive directory from File Explorer in Windows-10?

 /

Print from Windows Explorer, but how to?

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Bei der Umstellung auf Windows 7 die Programme behalten?

 /

What is TWAIN?

 /

How to Create a Diagonal Text in Word (rotated)!

 /

Can I delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?

 /

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /

Sommerzeit, Winterzeit und sonstige Datei-Zeit Korrekturen!

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /