NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » bridge » uninstall

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh bridge uninstall ? Format: uninstall Ikke understøttet. Fjern installationen fra mappen Netværksforbindelser.

NETSH / BRIDGE / UNINSTALL

netsh bridge uninstall - Windows Seven - Kommandoer Fjerner den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. / Windows Seven
netsh, bridge, uninstall, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall show publicprofile
Viser egenskaber for den offentlige profil.
netsh mbn show tracing
Viser, om sporing af mobilbredb?nd er aktiveret eller deaktiveret.
netsh advfirewall mainmode delete rule
Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler.
netsh lan set profileparameter
Angiv parametre i en profil for et traditionelt netv?rk.
netsh add helper
Installerer en Hj?lpe-DLL.
netsh ipsec static help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Fjerner den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/bridge/uninstall.htm
0.484
17675

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

8 Solutions to find the Task Manager in Windows 10 or 8.1!

 /

Watch second hand on Windows 10, 8.1, 7 desktop!

 /

Can I create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Turn off automatically adjusts the date and time in Windows 10!

 /

Status: Wird heruntergeladen - 100 Prozent und Windows 10 hängt?

 /

Change font size and type for programs on Windows 10 and 8.1!

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

Prevent (turn off) shutdown in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /