NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » firewall » dump

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall firewall dump ? Format: dump Kommentarer: Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration. Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne ændrede konfigurationsindstillinger.

NETSH / ADVFIREWALL / FIREWALL / DUMP

netsh advfirewall firewall dump - Windows Seven - Kommandoer Viser et konfigurationsscript. / Windows Seven
netsh, advfirewall, firewall, dump, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wfp set options
Angiver Engine-indstillingerne for netevents
netsh interface portproxy show
Viser oplysninger.
netsh show helper
Viser alle hj?lpeprogrammer p? ?verste niveau.
netsh interface ipv6 show subinterfaces
Viser undergr?nsefladeparametre.
netsh ras show link
Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6 isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/firewall/dump.htm

0.046

What is TWAIN?

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /