NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan add profile ? Format: add profile [filename=] [interface=] Parametre: filename - Navnet på profil-XML-filen interface - Grænsefladenavnet Kommentarer: Parameterfilnavn er påkrævet. Det er navnet på den XML-fil, der indeholder profildataene. Parametergrænseflade er valgfri. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh lan show interface". Hvis grænsefladenavnet er angivet, føjes profilen til den angivne grænseflade, i modsat fald tilføjes profilen på alle traditionelle grænseflader. Eksempler: add profile filename="Profile1.xml" interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows Seven - Kommandoer F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren / Windows Seven
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show servicestate
Viser et ?jebliksbillede af HTTP-tjenesten.
netsh p2p group show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
netsh branchcache smb help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/add/profile.htm
0.061

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

Console und Powershell Datum ausgeben, anzeigen (Uhrzeit ändern)?

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

Was ist eine Dateiendung, Dateierweiterung?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /