NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan add profile ? Format: add profile [filename=] [interface=] Parametre: filename - Navnet på profil-XML-filen interface - Grænsefladenavnet Kommentarer: Parameterfilnavn er påkrævet. Det er navnet på den XML-fil, der indeholder profildataene. Parametergrænseflade er valgfri. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh lan show interface". Hvis grænsefladenavnet er angivet, føjes profilen til den angivne grænseflade, i modsat fald tilføjes profilen på alle traditionelle grænseflader. Eksempler: add profile filename="Profile1.xml" interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows Seven - Kommandoer F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren / Windows Seven
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show servicestate
Viser et ?jebliksbillede af HTTP-tjenesten.
netsh p2p group show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
netsh branchcache smb help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/add/profile.htm
0.061

How to find auto startup folder in Windows 10 (Where is it)?

 /

Insert text snippets about clipboard via Windows Keyboard Shortcuts!

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

How to set custom color, width of windows border in Win-8, 8.1 and 10?

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

Enable or disable the mouse pointer shadow in Windows 8.1!

 /