NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan add profile ? Format: add profile [filename=] [interface=] Parametre: filename - Navnet på profil-XML-filen interface - Grænsefladenavnet Kommentarer: Parameterfilnavn er påkrævet. Det er navnet på den XML-fil, der indeholder profildataene. Parametergrænseflade er valgfri. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh lan show interface". Hvis grænsefladenavnet er angivet, føjes profilen til den angivne grænseflade, i modsat fald tilføjes profilen på alle traditionelle grænseflader. Eksempler: add profile filename="Profile1.xml" interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows Seven - Kommandoer F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren / Windows Seven
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show servicestate
Viser et ?jebliksbillede af HTTP-tjenesten.
netsh p2p group show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
netsh branchcache smb help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/add/profile.htm

0.077

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

Bug with time zones / summer time!

 /

How to clean up the app folder in Windows 8.1 and 10 (delete app´s)!

 /

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

 /

Explorer Anzeigefarben für komprimierte und verschlüsselte Dateien geht nicht?

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /