NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan add profile ? Format: add profile [filename=] [interface=] Parametre: filename - Navnet på profil-XML-filen interface - Grænsefladenavnet Kommentarer: Parameterfilnavn er påkrævet. Det er navnet på den XML-fil, der indeholder profildataene. Parametergrænseflade er valgfri. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh lan show interface". Hvis grænsefladenavnet er angivet, føjes profilen til den angivne grænseflade, i modsat fald tilføjes profilen på alle traditionelle grænseflader. Eksempler: add profile filename="Profile1.xml" interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows Seven - Kommandoer F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren / Windows Seven
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show servicestate
Viser et ?jebliksbillede af HTTP-tjenesten.
netsh p2p group show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
netsh branchcache smb help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/add/profile.htm

0.093

Can I download the Windows 7 test version?

 /

Classic and modern Address-Bar!

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

See all computers in your wlan (wi-fi) network on Windows-10, how to?

 /

Was sind die Speicheroptionen im benutzerdefinierten Text?

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /

How to change Short date and/or Long date format in Windows-7 (10/8.1)?

 /