netsh » http » delete » iplisten

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http delete iplisten ? Format: delete iplisten [ipaddress=] Parametre: Tag Værdi ipaddress - Den IPv4- eller IPv6-adresse, der skal slettes fra listen IP Listen. Den omfatter ikke portnummer. Kommentarer: Sletter en IP-adresse fra listen IP Listen. Listen IP Listen definerer den liste over adresse, som HTTP-tjenesten er bundet til. Eksempler: delete iplisten ipaddress=fe80::1 delete iplisten ipaddress=1.1.1.1 delete iplisten ipaddress=0.0.0.0 delete iplisten ipaddress=::

NETSH / HTTP / DELETE / IPLISTEN


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQSletter en IP-adresse fra listen IP Listen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/delete/iplisten.htm
0.062
16764

Commando line to see the WLAN info on Windows 10/11!

What version of MS Office do I have?

Command to restart programs via command prompt?

Wo sind die Fonts in Windows 11 und 10, bzw. der Schrift-Ordner?

Can I enable Server Virtualization on Windows 10 / 11?

How can I save or load the columns for the directory expression on Windows 10/11?(0)