NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » localcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set localcache ? Format: set localcache [directory=]{DEFAULT|} Parametre: Navn Værdi directory - Hele stien til den mappe, hvor den lokale cache skal lagres. Angives til DEFAULT for at gendanne cachens standardplacering. Kommentarer: Angiver placeringen af den lokale cache for tjenesten BranchCache. Bemærk, at tjenesten standses og genstartes, hvis det er nødvendigt for at foretage ændringen. Alle eksisterende cachefiler flyttes til den nye placering. Eksempler: set localcache DEFAULT set localcache directory=C:\BranchCache\Localcache

NETSH / BRANCHCACHE / SET / LOCALCACHE

netsh branchcache set localcache - Windows Seven - Kommandoer Angiver placeringen af den lokale cache. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, localcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa add authserver
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.
netsh interface httpstunnel show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh http show cachestate
Viser URI-ressourcer i cachen og deres tilknyttede egenskaber.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh dnsclient set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/localcache.htm

0.061

After auto update, many programs do not work in W10?

 /

Deaktivieren / Aktivieren der Touch-Tastatur unter Windows 10, Beispiel bitte?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Quad-Directory Explorer View, can I select multiple files by using checkbox?

 /

What is a search history?

 /

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

TouchWiz Start high battery usage on my android smart phone, why?

 /

Is there compatibility mode on Windows 10?

 /