netsh » branchcache » set » localcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set localcache ? Format: set localcache [directory=]{DEFAULT|} Parametre: Navn Værdi directory - Hele stien til den mappe, hvor den lokale cache skal lagres. Angives til DEFAULT for at gendanne cachens standardplacering. Kommentarer: Angiver placeringen af den lokale cache for tjenesten BranchCache. Bemærk, at tjenesten standses og genstartes, hvis det er nødvendigt for at foretage ændringen. Alle eksisterende cachefiler flyttes til den nye placering. Eksempler: set localcache DEFAULT set localcache directory=C:\BranchCache\Localcache

NETSH / BRANCHCACHE / SET / LOCALCACHE


Quick - Link:
netsh ras aaaa add authserver
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.
netsh interface httpstunnel show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh dnsclient set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiver placeringen af den lokale cache. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/localcache.htm
0.061
17483

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

Cortana window cannot be closed in Windows 10 / 11?

The appdata directory on Windows 11, 10, ...!

What are the advantages of using the Run Dialog alternative?

Linien im Windows Explorer Verzeichnis Baum mit Q-Dir!(0)