NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » localcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set localcache ? Format: set localcache [directory=]{DEFAULT|} Parametre: Navn Værdi directory - Hele stien til den mappe, hvor den lokale cache skal lagres. Angives til DEFAULT for at gendanne cachens standardplacering. Kommentarer: Angiver placeringen af den lokale cache for tjenesten BranchCache. Bemærk, at tjenesten standses og genstartes, hvis det er nødvendigt for at foretage ændringen. Alle eksisterende cachefiler flyttes til den nye placering. Eksempler: set localcache DEFAULT set localcache directory=C:\BranchCache\Localcache

NETSH / BRANCHCACHE / SET / LOCALCACHE

netsh branchcache set localcache - Windows Seven - Kommandoer Angiver placeringen af den lokale cache. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, localcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa add authserver
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.
netsh interface httpstunnel show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh http show cachestate
Viser URI-ressourcer i cachen og deres tilknyttede egenskaber.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh dnsclient set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver placeringen af den lokale cache. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/localcache.htm
0.14
17483

Notizen Schreiben mit Windows 10 ganz easy!

 /

Nur die Uhrzeit bei der Datei-Zeit setzen, ändern?

 /

Portabler Einsatz von Don't Sleep unter Windows 10/11 und geschützte Ordner Problem!

 /

The computer was protected by Windows - turn it off (deactivate)!

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Change the screen buffer size of the Windows 11, 10, ... command prompt!

 /

What is VR glasses?

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

Send.Mail.From.Tray bei Gmail, Yahoo, Outlook und ...!?

 /

Handy Guthaben abfragen?

 /

Change Windows 10 and 11 Sleep Settings, can I?

 /

How to control the mouse cursor with keyboard under Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /