NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » localcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set localcache ? Format: set localcache [directory=]{DEFAULT|} Parametre: Navn Værdi directory - Hele stien til den mappe, hvor den lokale cache skal lagres. Angives til DEFAULT for at gendanne cachens standardplacering. Kommentarer: Angiver placeringen af den lokale cache for tjenesten BranchCache. Bemærk, at tjenesten standses og genstartes, hvis det er nødvendigt for at foretage ændringen. Alle eksisterende cachefiler flyttes til den nye placering. Eksempler: set localcache DEFAULT set localcache directory=C:\BranchCache\Localcache

NETSH / BRANCHCACHE / SET / LOCALCACHE

netsh branchcache set localcache - Windows Seven - Kommandoer Angiver placeringen af den lokale cache. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, localcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa add authserver
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.
netsh interface httpstunnel show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh http show cachestate
Viser URI-ressourcer i cachen og deres tilknyttede egenskaber.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh dnsclient set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver placeringen af den lokale cache. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/localcache.htm
0.218
17483

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Restore the location of the default profile folder on Windows 10!

 /

Why have the LED Screen bad pixels and points?

 /

Find the Wallpapers directory on Windows-10, can I?

 /

Windows 10 Zwischenablage Verlauf öffnen und verwenden!

 /

Use For Free the Software to make Scans to PDF on Windows!

 /

What is an admin mode!

 /

Who needs external uninstallers or cleaners on Windows 10?

 /

Search for Bad Pixels on the Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Can I modify Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, turn off)!

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /