netsh » dnsclient » set » dnsservers

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh dnsclient set dnsservers ? Format: set dnsservers [name=] [source=]dhcp|static [[address=]|none] [[register=]none|primary|both] [[validate=]yes|no] Parametre: Navn Værdi name - Navnet på eller indekset for grænsefladen. source - En af følgende værdier: dhcp: Angiver DHCP som kilde til konfiguration af DNS-servere for grænsefladen. static: Angiver kilden til konfiguration af DNS-servere til en lokal statisk konfiguration. address - En af følgende værdier: : En IP-adresse til en DNS-server. none: Rydder listen over DNS-servere. register - En af følgende værdier: none: Deaktiverer dynamisk DNS-registrering. primary: Registrer kun under det primære DNS-suffiks. both: Registrer under både det primære DNS-suffiks og under det forbindelsesspecifikke suffiks. validate - Angiver, om der udføres validering af indstillingen for DNS-serveren. Værdien er som standard yes. Kommentarer: Angiver DNS-serverkonfigurationen til enten DHCP-tilstand eller statisk tilstand. Det er kun, når source er 'static', at indstil- lingen 'addr' også er tilgængelig for konfiguration af en statisk liste over DNS-serverens IP-adresser for den angivne brugergrænse- flade. Hvis parameteren Validate er angivet til yes, valideres den DNS-server, der netop er angivet. Eksempler: set dnsservers name="Lokal netværksforbindelse" source=dhcp

NETSH / DNSCLIENT / SET / DNSSERVERS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiver tilstand og adresser for DNS-server. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/dnsclient/set/dnsservers.htm
0.077
17823
Should I also use other Internet Explorer? Change from focus to another Quaq Explorer View on Windows 11, 10, 8.1, ...! Wie finde ich Bilder mit Find.Same.Images.OK! Explorer 4 X for all Windows 11, 10, ... etc. User, Admins and Novice! The alternative test page printout for all Windows 11, 10, ...  OS! Canvas-Schaltfläche mit Text und Textmetrik sowie Button in der Mitte? If the network drive disappears after restart or update! Canvas-Schaltfläche mit Text und Textmetrik sowie Button in der Mitte? Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...! Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!(0)