NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » 6to4 » set » state

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set state ? Format: set state [[state=](enabled|disabled|default)] [[undoonstop=](enabled|disabled|default)] Parametre: Navn Værdi state - En af følgende værdier: disabled: Deaktiverer 6to4-tjenesten. Der oprettes ingen 6to4-grænseflader. enabled: Aktiverer 6to4-tjenesten. Konfigurer 6to4- adresserne til de enkelte offentlige IPv4-adresser. default: Gendanner standard-6to4-funktionsmåden, der er den samme som automatisk. undoonstop - Angiver, om 6to4 deaktiveres, når tjenesten standses. Kommentarer: Angiver 6to4-konfigurationstilstanden. Eksempler: set state default default set state state=enabled undoonstop=disabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4 / SET / STATE

netsh interface ipv6 6to4 set state - Windows Seven - Kommandoer Angiver 6to4-tilstanden. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, 6to4, set, state, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface httpstunnel show interfaces
Viser parametre for IPHTTPS-gr?nsefladen.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh http show iplisten
Viser alle IP-adresser p? listen IP Listen.
netsh p2p group resolve
Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser.
netsh dnsclient show
Viser oplysninger.
netsh netio add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver 6to4-tilstanden. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/6to4/set/state.htm
0.124
16255

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Set printer output tray under Windows desktop and server!

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows 11, 10, ... Task-Bar!

 /

Kann man Windows 8.1 parallel zu Windows-7, 10, XP installieren?

 /

This is a multi touch test tool for all Windows desktop and mobile devices!

 /

What file system should I use with my USB storage device?

 /

How to change keyboard speed, Windows 10 / 11 typing speed is slow?

 /

Find the printer queue on Windows 11!

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /

Find out the computer name via the command prompt or Powershell!

 /

The Computer Management in Windows 11!

 /

No constant frequency with my CPU! Why?

 /