NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » firewall

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall firewall ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny firewallregel for indgående og udgående forbindelser. delete - Sletter alle tilsvarende firewallregler. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for egenskaber for en eksisterende regel. show - Viser en angivet firewallregel. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / FIREWALL

netsh advfirewall firewall - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, firewall, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show ikev2saexpiry
Viser udl?b for IKEv2-sikkerhedstilknytningen.
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set preferredadapter
Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angiver 6to4-tilstanden.
netsh ras diagnostics set loglevel
Angiver det globale logf?ringsniveau for RRAS.
netsh interface ipv4 show
Viser oplysninger.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/firewall.htm
0.124

Replace function with special character support!

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /

Soll ich mir einen gebrauchten Laptop eg Notebook kaufen, oder lieber einen Neuen?

 /

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

Turn off auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /