NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » firewall

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall firewall ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny firewallregel for indgående og udgående forbindelser. delete - Sletter alle tilsvarende firewallregler. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for egenskaber for en eksisterende regel. show - Viser en angivet firewallregel. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / FIREWALL

netsh advfirewall firewall - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, firewall, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show ikev2saexpiry
Viser udl?b for IKEv2-sikkerhedstilknytningen.
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set preferredadapter
Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angiver 6to4-tilstanden.
netsh ras diagnostics set loglevel
Angiver det globale logf?ringsniveau for RRAS.
netsh interface ipv4 show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/firewall.htm

0.077

Q-Dir opens 4 times my computer, last setting is lost?

 /

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /

Is there a recycle bin for the windows 10 Desktop (show, hide)?

 /

Deaktivieren Sie Quick Text Paste über das Task-Leisten Tray-Menu!

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /