NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » show » ikev2saexpiry

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras show ikev2saexpiry ? Viser udløbskontrollerne for IKEv2-sikkerhedstilknytningen. saexpirytime - Viser timeout for SA i minutter for IKEv2-klientforbindelser. sadatasizelimit - Viser SA-datastørrelsesbegrænsningen i MB.

NETSH / RAS / SHOW / IKEV2SAEXPIRY

netsh ras show ikev2saexpiry - Windows Seven - Kommandoer Viser udl?b for IKEv2-sikkerhedstilknytningen. / Windows Seven
netsh, ras, show, ikev2saexpiry, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh trace stop
Standser sporing.
netsh interface portproxy add v6tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Viser poster i destinationscachen.
netsh ras set ikev2saexpiry
Angiver udl?bsobjekter for IKEv2-sikkerhedstilknytningen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/show/ikev2saexpiry.htm

0.077

Microsoft Visual Studio 2010 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Fax und Scan ist auf einmal weg, Windows (10, 8.1)!

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Verstecken einer Festplatten-Partition, oder Laufwerks unter Windows 10 (8.1, 7)!

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /