NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » add

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add cacheparam - Tilføjer cacheparameter for HTTP-tjeneste add iplisten - Føjer en IP-adresse til listen IP Listen. add sslcert - Tilføjer SSL-servercertifikatbinding for en IP-adresse og port. add timeout - Føjer global timeoutværdi til tjenesten. add urlacl - Tilføjer en reservation af URL-adresse.

NETSH / HTTP / ADD

netsh http add - Windows Seven - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en tabel. / Windows Seven
netsh, http, add, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set filterlist
?ndrer en filterliste
netsh wlan set hostednetwork
Angiv egenskaber for v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec dynamic show all
Viser politikker, filtre, SA'er og statistikker fra SPD.
netsh winsock help
Viser en liste over kommandoer.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/add.htm
0.061

Wie kann ich FTP-Ordner öffnen/ durchsuchen mit Q-DIR? Unterstützen Sie SFTP?

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy how to modify (Android)?

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

Nach Auto Update funktionieren viele Programme nicht in W10?

 /

Telekom 100 Mbit Verfügbarkeit der Geschwindigkeit prüfen und Umstellung?

 /

Hinzufügen von Windows-7 Desktop Gadgets (Minianwendungen) zu Windows 8.1 / 10!

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

What is phishing?

 /