NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » add

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add cacheparam - Tilføjer cacheparameter for HTTP-tjeneste add iplisten - Føjer en IP-adresse til listen IP Listen. add sslcert - Tilføjer SSL-servercertifikatbinding for en IP-adresse og port. add timeout - Føjer global timeoutværdi til tjenesten. add urlacl - Tilføjer en reservation af URL-adresse.

NETSH / HTTP / ADD

netsh http add - Windows Seven - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en tabel. / Windows Seven
netsh, http, add, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set filterlist
?ndrer en filterliste
netsh wlan set hostednetwork
Angiv egenskaber for v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec dynamic show all
Viser politikker, filtre, SA'er og statistikker fra SPD.
netsh winsock help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer en konfigurationspost til en tabel. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/add.htm
0.187
14147

What is Autodesk?

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /

The Quad Explorer on Windows 10 as a portable app in the Startup directory!

 /

Improve typing and prevent pain, which keyboard?

 /

Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views?

 /

Difference between the functions 'C', 'AC' and 'CE' on the Windows computer?

 /

A Beginner's Guide to Microsoft Office Word!

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

What is Num Lock?

 /

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

Mehrere Seiten vom Scann zu PDF unter Windows umwandeln und speichern!

 /