NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » subinterface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set subinterface ? Format: set subinterface [interface=] [[mtu=]] [[subinterface=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. mtu - MTU'en for denne undergrænseflade. Standarden er linkets naturlige MTU. subinterface - Undergrænseflade-LUID. Dette er kun påkrævet på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer konfigurationsparametre for undergrænseflader. Eksempel: set subinterface "1" mtu=1500 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / SUBINTERFACE

netsh interface ipv4 set subinterface - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, subinterface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer resolve
Fortolker et peer-navn.
netsh interface dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p pnrp cloud help
Viser en liste over kommandoer.
netsh http delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p collab contact show xml
Vis indhold af XML-kontaktpersonfilen.
netsh dhcpclient list
Viser alle tilg?ngelige kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/subinterface.htm
0.249
20028

Set files to status hidden on Windows 11 or 10!

 /

Das Internet am Samsung Galaxy ist zu langsam, was tun?

 /

What is TMC in a car radio?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

Open Advanced System Setting in Windows 11 or 10 (three solutions)!

 /

Was with error code -1073741701 (0xc000007b)!

 /

Windows-10/11 customize keyboard settings, can I (language, settings)?

 /

Mouse pointing acceleration and primary key under Windows 11!

 /

What is a Trial version?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Befehl um lokale Ordner als Netzlaufwerk mit Laufwerksbuchstaben zuzuweisen!

 /