NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » subinterface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set subinterface ? Format: set subinterface [interface=] [[mtu=]] [[subinterface=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. mtu - MTU'en for denne undergrænseflade. Standarden er linkets naturlige MTU. subinterface - Undergrænseflade-LUID. Dette er kun påkrævet på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer konfigurationsparametre for undergrænseflader. Eksempel: set subinterface "1" mtu=1500 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / SUBINTERFACE

netsh interface ipv4 set subinterface - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, subinterface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer resolve
Fortolker et peer-navn.
netsh interface dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p pnrp cloud help
Viser en liste over kommandoer.
netsh http delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p collab contact show xml
Vis indhold af XML-kontaktpersonfilen.
netsh dhcpclient list
Viser alle tilg?ngelige kommandoer.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/subinterface.htm
0.061

How to pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

Die Desktop Symbole-Anordnung wird nicht mehr wiederhergestellt!

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10?

 /

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /