NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » subinterface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set subinterface ? Format: set subinterface [interface=] [[mtu=]] [[subinterface=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. mtu - MTU'en for denne undergrænseflade. Standarden er linkets naturlige MTU. subinterface - Undergrænseflade-LUID. Dette er kun påkrævet på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer konfigurationsparametre for undergrænseflader. Eksempel: set subinterface "1" mtu=1500 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / SUBINTERFACE

netsh interface ipv4 set subinterface - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, subinterface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer resolve
Fortolker et peer-navn.
netsh interface dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p pnrp cloud help
Viser en liste over kommandoer.
netsh http delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p collab contact show xml
Vis indhold af XML-kontaktpersonfilen.
netsh dhcpclient list
Viser alle tilg?ngelige kommandoer.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/subinterface.htm
0.139

Kann man in Windows 8 oder 8.1 das Aero einschalten?

 /

Use specific icon layout for windows startup!

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /

Wie kann ich bei der Vista Adressleiste sehr lange Verzeichnisnamen editieren/kopieren?

 /

Test your Lcd is it is OK or not OK!

 /

 Unerwartete Bewegungen des Windows Mauszeigers!

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /