NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » subinterface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set subinterface ? Format: set subinterface [interface=] [[mtu=]] [[subinterface=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. mtu - MTU'en for denne undergrænseflade. Standarden er linkets naturlige MTU. subinterface - Undergrænseflade-LUID. Dette er kun påkrævet på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer konfigurationsparametre for undergrænseflader. Eksempel: set subinterface "1" mtu=1500 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / SUBINTERFACE

netsh interface ipv4 set subinterface - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, subinterface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer resolve
Fortolker et peer-navn.
netsh interface dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p pnrp cloud help
Viser en liste over kommandoer.
netsh http delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p collab contact show xml
Vis indhold af XML-kontaktpersonfilen.
netsh dhcpclient list
Viser alle tilg?ngelige kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/subinterface.htm
0.14
20028

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Fix the Freeze on the Nintendo Wii U, but how (hang up)?

 /

Wie kann ich das Windows 7 Aero schneller machen, ohne es zu deaktivieren?

 /

PC-Monitor am Mac Book anschließen oder LED TV, aber wie!

 /

Was bedeuten die Buchstaben in der Spalte Attribute, wie z.B.: A, HS, R oder RHSA?

 /

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

Status bar or prefer none in the Explorer Views on Windows all OS?

 /

Where does the desktop clock save the settings on MS Windows 10/11?

 /

Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file?

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

Can I enable Server Virtualization on Windows 10 / 11?

 /