NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » add » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn add profile ? Format: add profile [interface=] [name=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. name Navn på profilens XML-fil. Kommentarer: Tilføj en netværksprofil for mobilbredbånd for den angivne grænseflade for alle brugere. Parameteren interface skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Parameteren name skal angives. Det er navnet på den XML-fil, der indeholder profildataene. Eksempler: add profile interface="Mobilbredbåndsforbindelse" name="Profil1.xml"

NETSH / MBN / ADD / PROFILE

netsh mbn add profile - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en netv?rksprofil i profildatalageret. / Windows Seven
netsh, mbn, add, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static delete filterlist
Sletter en filterliste.
netsh wlan export profile
Eksporter angivne profiler til XML-filer.
netsh ipsec dynamic delete qmpolicy
Sletter en hurtigtilstandspolitik fra SPD.
netsh winhttp reset tracing
Nulstiller WinHTTP-sporingsparametrene til standard.
netsh interface tcp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh trace start
Starter sporing.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/add/profile.htm
0.187

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and directorys!

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

Unterschied Bit-Rate und Sample-Rate (Samplingrate)?

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Suche eine Verzeichnis Ausdruck Progy für mein Windows XP?

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /