NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy » add » v6tov4

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy add v6tov4 ? Format: add v6tov4 [listenport=]| [[connectaddress=]|] [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Tag Værdi listenport - IPv6-port, der skal lyttes på. connectaddress - IPv4-adresse, der skal oprettes forbindelse til. connectport - IPv4-port, der skal oprettes forbindelse til. listenaddress - IPv6-adresse, der skal lyttes på. protocol - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP. Kommentarer: en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V6TOV4

netsh interface portproxy add v6tov4 - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, add, v6tov4, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp delete chimneyapplication
Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen.
netsh trace show scenarios
Viser tilg?ngelige scenarier.
netsh interface portproxy add v4tov4
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter add condition
F?jer en betingelse til en eksisterende RPC-firewallfilterregel.
netsh interface ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh ras set client
Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy/add/v6tov4.htm

0.062

How to Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Windows 8 Beta Download?

 /

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /

Hängende Programme, wie z.B. den Explorer, schließen in Win 8, 10 und 8.1!

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /