netsh » advfirewall » consec » add » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec add rule ? Szintaxis: add rule name= endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| |||| endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| |||| action=requireinrequestout|requestinrequestout| requireinrequireout|requireinclearout|noauthentication [description=] [mode=transport|tunnel (alapértelmezés: transport)] [enable=yes|no (alapértelmezés: yes)] [profile=public|private|domain|any[,...] (alapértelmezés: any)] [type=dynamic|static (alapértelmezés: static)] [localtunnelendpoint=any||] [remotetunnelendpoint=any||] [port1=0-65535|[,...]|any (alapértelmezés: any)] [port2=0-65535|[,...]|any (alapértelmezés: any)] [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any (alapértelmezés: any)] [interfacetype=wiresless|lan|ras|any (alapértelmezés: any)] [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256| computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]] [auth1psk=] [auth1ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] |..."] [auth1healthcert=yes|no (alapértelmezés: no)] [auth1ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."] [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (alapértelmezés: no)] [auth1ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."] [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (alapértelmezés: no)] [auth2=computercert|computercertecdsap256|computercertecdsap384| userkerb|usercert|usercertecdsap256|usercertecdsap384|userntlm| anonymous[,...]] [auth2ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."] [auth2ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."] [auth2ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."] [qmpfs=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|ecdhp384|mainmode| none (alapértelmezés: none)] [qmsecmethods=authnoencap:+[valuemin]+[valuekb]| ah:+esp:- +[valuemin]+[valuekb] |default] [exemptipsecprotectedconnections=yes|no (alapértelmezés: no)] [applyauthz=yes|no (alapértelmezés: no)] Megjegyzések: - A szabály nevének egyedinek kell lennie, és nem lehet "all". - Ha a mode paraméter értéke tunnel, meg kell adni az alagútvégpontokat, kivéve akkor, ha a muvelet noauthentication. Adott IP-címek megadásakor azok IP-verziójának meg kell egyeznie. Dinamikus alagutak konfigurálásakor továbbá: Az alagútvégpontok beállíthatók any értékre. A helyi alagútvégpontot nem kell megadni az ügyfélházirendhez (any). A távoli alagútvégpontokat nem kell megadni az átjáró házirendjéhez (any). A muvelet továbbá a következok egyike lehet: requireinrequireout, requireinclearout vagy noauthentication. - A requireinclearout muvelet érvénytelen, ha a mode paraméter Transport értéku. - Legalább egy hitelesítést meg kell adni. - Az auth1 és az auth2 összetevo a beállítások vesszovel elválasztott listája lehet. - A computercert elem nem adható meg az auth2 felhasználói hitelesíto adataival. - Az ecdsap256 és az ecdsap384 tanúsítvány-aláírási beállítás csak Windows Vista SP1 és újabb rendszereken támogatott. - A qmsecmethods paraméter vesszovel tagolt ajánlatlista lehet. - A qmsecmethods paraméter esetében integrity=md5|sha1|sha256|aesgmac128| aesgmac192|aesgmac256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256 és encryption= 3des|des|aes128|aes192|aes256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256. - Ha meg van adva az aesgcm128, az aesgcm192 vagy az aesgcm256 érték, akkor az ESP-sértetlenséghez és -titkosításhoz egyaránt használni kell. - Az aesgmac128, az aesgmac192, az aesgmac256, az aesgcm128, az aesgcm192, az aesgcm256 és az sha256 érték csak Windows Vista SP1 és újabb rendszereken támogatott. - Ha a qmpfs paraméter mainmode értéku, a PFS az alapmódú kulcscsere- beállításokat használja. - A DES, az MD5 és a DHGroup1 algoritmus használata nem ajánlott. Ezek a titkosítási algoritmusok csak a korábbi rendszerekkel való kompatibilitást szolgálják. - A certmapping és az excludecaname paraméter alapértelmezett értéke "no". - A hitelesítésszolgáltató nevében szereplo " karaktereket a \' karakterekre kell cserélni. - Az auth1ca és az auth2ca paraméter esetében a hitelesítésszolgáltató neve elott a "CN=" elotagnak kell állnia. - A catype elem a hitelesítésszolgáltató típusának megadására használható. -catype=root/intermediate - Az authnoencap paraméter a Windows 7 és az újabb rendszereken támogatott. - Az authnoencap paraméter azt jelenti, hogy a számítógépek csak hitelesítést fognak alkalmazni, és nem fognak használni csomagonkénti beágyazási vagy titkosítási algoritmusokat a kapcsolat részeként cserélt további hálózati csomagok védelme érdekében. - A QMPFS és az authnoencap paraméter nem használható együtt ugyanazon a szabályon. - Az authNoEncap paramétert legalább egy AH vagy ESP típusú sértetlenségi készletnek kell követnie. - Az applyauthz paraméter csak az alagútmód szabályaihoz adható meg. - Az exemptipsecprotectedconnections paraméter csak az alagútmód szabályaihoz adható meg. Ha ezt a jelzot "Yes" értékre állítja, az ESP-forgalom ki lesz zárva az alagútból. A csak AH típusú forgalom NEM lesz kizárva az alagútból. - A qmsecmethod paraméterhez tartozó valuemin elem (ha meg van adva) értéke 5-2880 perc lehet. A qmsecmethod paraméterhez tartozó valuekb elem (ha meg van adva) értéke 20480-2147483647 kilobájt lehet. Példák: Tartományizolációs szabály hozzáadása az alapértelmezésekkel: netsh advfirewall consec add rule name="izoláció" endpoint1=any endpoint2=any action=requireinrequestout Egyéni gyorsmódú ajánlatokat tartalmazó szabály hozzáadása: netsh advfirewall consec add rule name="egyedi" endpoint1=any endpoint2=any qmsecmethods=ah:sha1+esp:sha1-aes256+60min+20480kb,ah:sha1 action=requireinrequestout Egyéni gyorsmódú ajánlatokat tartalmazó szabály hozzáadása: netsh advfirewall consec add rule name="egyedi" endpoint1=any endpoint2=any qmsecmethods=authnoencap:sha1,ah:aesgmac256+esp:aesgmac256-none action=requireinrequestout Alagútmódú szabály létrehozása az A alhálózattól (192.168.0.0, külso IP-cím: 1.1.1.1) a B alhálózathoz (192.157.0.0, külso IP-cím: 2.2.2.2): netsh advfirewall consec add rule name="alagút" mode=tunnel endpoint1=192.168.0.0/16 endpoint2=192.157.0.0/16 remotetunnelendpoint=2.2.2.2 localtunnelendpoint=1.1.1.1 action=requireinrequireout Dinamikus alagútmódú szabály létrehozása az A alhálózattól (192.168.0.0/16) a B alhálózathoz (192.157.0.0, remoteGW=2.2.2.2): Ügyfélházirend: netsh advfirewall consec add rule name="dinamikus alagút" mode=tunnel endpoint1=any endpoint2=192.157.0.0/16 remotetunnelendpoint=2.2.2.2 action=requireinrequireout Átjáróházirend (csak az átjáróeszközre alkalmazva): netsh advfirewall consec add rule name="dinamikus alagút" mode=tunnel endpoint1=192.157.0.0/16 endpoint2=any localtunnelendpoint=2.2.2.2

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC / ADD / RULE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQÚj kapcsolatbiztonsági szabály felvétele. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/advfirewall/consec/add/rule.htm
0.046
18739
Wie kann ich Netzlaufwerk unter Windows 11 verbinden? Does Windows 11 have disk cleanup for hard drives? Can I use the Computer Virus Game as a portable application? Why programs files (x86) on Windows 11 if it's 64 Bit? Command to convert text to keyboard commands? (Txt2Key) Wo sind die besten Registry Hacks für Windows 11? What is sysinternals.com for Windows? Where is the Windows Subsystem for Linux on Windows 11? Was ist Windows Vista-Aero? For what four different duration of Benschmarks?(0)