NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec » add » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec add rule ? Kullanim: add rule name= endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| |||| endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| |||| action=requireinrequestout|requestinrequestout| requireinrequireout|requireinclearout|noauthentication [description=] [mode=transport|tunnel (default=transport)] [enable=yes|no (default=yes)] [profile=public|private|domain|any[,...] (default=any)] [type=dynamic|static (default=static)] [localtunnelendpoint=any||] [remotetunnelendpoint=any||] [port1=0-65535|[,...]|any (default=any)] [port2=0-65535|[,...]|any (default=any)] [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any (default=any)] [interfacetype=wiresless|lan|ras|any (default=any)] [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256| computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]] [auth1psk=] [auth1ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] |..."] [auth1healthcert=yes|no (default=no)] [auth1ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (default=no)] [auth1ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (default=no)] [auth2=computercert|computercertecdsap256|computercertecdsap384| userkerb|usercert|usercertecdsap256|usercertecdsap384|userntlm| anonymous[,...]] [auth2ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth2ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth2ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [qmpfs=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|ecdhp384|mainmode| none (default=none)] [qmsecmethods=authnoencap:+[valuemin]+[valuekb]| ah:+esp:-+[valuemin]+[valuekb] |default] [exemptipsecprotectedconnections=yes|no (default=no)] [applyauthz=yes|no (default=no)] Açiklamalar: - Kural adi benzersiz olmalidir ve "all" olamaz. - mode=tunnel oldugunda, eylem noauthentication olmadigi sürece tünel bitis noktalari belirtilmelidir. Belirli IP adresleri girildiginde bunlar ayni IP sürümü olmalidir. Ek olarak, dinamik tünelleri yapilandirirken: Tünel bitis noktalari any degerine ayarlanabilir. Yerel tünel bitis noktasinin Istemci Ilkesi için belirtilmesi gerekir (yani, herhangi biri). Uzaktaki tünel bitis noktalarinin ise Ag Geçidi Ilkesi için belirtilmesi gerekmez (yani, herhangi biri). Ayrica eylem requireinrequireout, requireinclearout veya noauthentication olmalidir. - mode=Transport oldugunda requireinclearout geçerli degildir. - En azindan bir kimlik dogrulamasi belirtilmelidir. - Auth1 ve Auth2 virgülle ayrilmis seçenekler listesi olabilir. - Computerpsk ve computerntlm yöntemleri Auth1 için birlikte belirtilemez. - Computercert, Auth2 için kullanici bilgileriyle birlikte belirtilemez. - Sertifika imzalama seçenekleri olan ecdsap256 ve ecdsap384 yalnizca Windows Vista SP1 ve sonraki sürümler için desteklenir. - Qmsecmethods, "," ile ayrilmis öneriler listesi olabilir. - qmsecmethods için: integrity=md5|sha1|sha256|aesgmac128|aesgmac192| aesgmac256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256 ve encryption=3des|des |aes128|aes192|aes256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256. - aesgcm128, aesgcm192 veya aesgcm256 belirtilirse, hem ESP bütünlügü hem de sifrelemesi için kullanilmalidir. - Aesgmac128, aesgmac192, aesgmac256, aesgcm128, aesgcm192, aesgcm256, sha256 yalnizca Windows Vista SP1 ve sonraki sürümlerde desteklenir. - Qmpfs=mainmode, PFS'ye ait ana mod kilit degisim ayarlarini kullanir. - DES, MD5 ve DHGroup1 kullanimi önerilmez. Bu sifreleme algoritmalari yalnizca geriye dönük uyumluluk için saglanmistir. - certmapping ve excludecaname için varsayilan deger 'no'dur. - CA adindaki " karakterlerinin yerine \' yazilmalidir - auth1ca ve auth2ca için CA adinin önüne 'CN=' eki getirilmelidir. - catype, sertifika yetkilisinin türünü belirtmek için kullanilabilir - catype=root/intermediate - authnoencap, Windows 7 ve sonraki sürümlerde desteklenir. - authnoencap, bilgisayarlarin yalnizca kimlik dogrulamayi kullanacagi ve bu baglantinin bir parçasi olarak alinip verilen sonraki ag paketlerini korumak için paket basina kapsülleme veya sifreleme algoritmalarini kullanmayacagi anlamina gelir. - QMPFS ve authnoencap ayni kuralda birlikte kullanilamaz. - AuthNoEncap ile birlikte en azindan bir AH veya ESP bütünlük paketi kullanilmalidir. - applyauthz yalnizca tünel modu kurallari için belirtilebilir. - exemptipsecprotectedconnections yalnizca tünel modu kurallari için belirtilebilir. Bu isaretin "Yes" olarak ayarlanmasiyla ESP trafigi, tünelden muaf tutulacaktir. Salt AH trafigi, tünelden muaf TUTULMAZ. - Qmsecmethod için valuemin'in (belirtildiginde) 5-2880 dakika arasinda olmasi gerekir. Qmsecmethod için valuekb(belirtildiginde) ise 20480-2147483647 kilobayt arasinda olmalidir. Örnekler: Varsayilanlari kullanarak etki alani yalitimi için bir kural ekle: netsh advfirewall consec add rule name="isolation" endpoint1=any endpoint2=any action=requireinrequestout Özel hizli mod önerileri içeren bir kural ekle: netsh advfirewall consec add rule name="custom" endpoint1=any endpoint2=any qmsecmethods=ah:sha1+esp:sha1-aes256+60min+20480kb,ah:sha1 action=requireinrequestout Özel hizli mod önerileri içeren bir kural ekle: netsh advfirewall consec add rule name="custom" endpoint1=any endpoint2=any qmsecmethods=authnoencap:sha1,ah:aesgmac256+esp:aesgmac256-none action=requireinrequestout Alt ag A (192.168.0.0, external ip=1.1.1.1) ile alt ag B (192.157.0.0, external ip=2.2.2.2) arasinda bir tünel modu kurali olusturun: netsh advfirewall consec add rule name="my tunnel" mode=tunnel endpoint1=192.168.0.0/16 endpoint2=192.157.0.0/16 remotetunnelendpoint=2.2.2.2 localtunnelendpoint=1.1.1.1 action=requireinrequireout Alt ag A (192.168.0.0/16)ile alt ag B (192.157.0.0, remoteGW=2.2.2.2) arasinda bir dinamik tünel modu kurali olusturun Istemci Ilkesi: netsh advfirewall consec add rule name="dynamic tunnel" mode=tunnel endpoint1=any endpoint2=192.157.0.0/16 remotetunnelendpoint=2.2.2.2 action=requireinrequireout Ag Geçidi Ilkesi (Yalnizca Ag Geçidi aygitina uygulanir): netsh advfirewall consec add rule name="dynamic tunnel" mode=tunnel endpoint1=192.157.0.0/16 endpoint2=any localtunnelendpoint=2.2.2.2 action=requireinrequireout CA adi içeren bir kural ekle: netsh advfirewall consec add rule name="cert rule" endpoint1=any endpoint2=any action=requireinrequestout auth1=computercert auth1ca="C=US, O=MSFT, CN=\'Microsoft Kuzey, Güney, Dogu ve Bati Yetkilisi \'"

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC / ADD / RULE

netsh advfirewall consec add rule - Windows Seven - Komutları Yeni bir baglanti güvenlik kurali ekler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, add, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud dump
Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
netsh http delete cache
HTTP hizmet çekirdegi URI önbelleginden girdi siler.
netsh p2p collab dump
Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
netsh dnsclient
`netsh dnsclient' baglaminda yapilan degisiklikler.
netsh nap client show trustedservergroup
Tüm güvenilen sunucu gruplarini gösterir.
netsh branchcache show
Yapilandirma parametrelerini görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yeni bir baglanti güvenlik kurali ekler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/advfirewall/consec/add/rule.htm
0.187
18005

Langsame Datenübertragung im Heimnetzwerk am Notebook, Laptop, oder PC?

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

Is it possible to customize the title of the Quad-Explorer window?

 /

How to see all shared folders on Windows-10 Home and Pro?

 /

Die Listenansicht auf Details umstellen?

 /

Windows 10 Edge on the desktop and quick launch bar as a shortcut?

 /

Windows 8.1 or 10 to Extend test period in or delay activation tool!

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 7, log in excluding keyboard?

 /

Quick Memory Test OK for Windows 10, 8.1, ... and Server!

 /

Windows 7 (8.1/10) vom USB-Stick installieren, aber wie?

 /

Enable the admin account in Windows 7 with full access, can I?

 /

Wo kann ich bitte die kostenlose Avira AntiVir Personal downloaden?

 /