NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » dynamic » set » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic set rule ? Szintaxis: rule [ srcaddr = ] (ip | dns | server) [ dstaddr = ] (ip | dns | server) [ protocol = ] (ANY | ICMP | TCP | UDP | RAW | ) [ srcport = ] [ dstport = ] [ mirrored = ] (yes | no) [ conntype = ] (lan | dialup | all) [ [ srcmask = ] (mask | prefix) ] [ [ dstmask = ] (mask | prefix) ] [ [ tunneldstaddress = ] (ip | dns) ] [ [ mmpolicy = ] ] [ [ qmpolicy = ] ] [ [ actioninbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ actionoutbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ kerberos = ] (yes | no) ] [ [ psk = ] ] [ [ rootca = ] " certmap:(yes | no) excludecaname:(yes | no)" ] Egy szabály és a kapcsolódó szurok módosítása a biztonsági házirendek adatbázisában. Paraméterek: Címke Érték srcaddr A forrás IP-címe (ipv4 vagy ipv6), címtartománya, DNS-neve vagy kiszolgálótípusa. dstaddr A cél IP-címe (ipv4 vagy ipv6), címtartománya, DNS-neve vagy kiszolgálótípusa. protocol Értéke lehet ANY, ICMP, TCP, UDP, RAW vagy egy egész szám. srcport Forrásport (a 0 tetszoleges portot jelent) dstport Célport (a 0 tetszoleges portot jelent) mirrored A 'Yes' érték két szurot hoz létre, mindkét irányban egyet. conntype Kapcsolattípus srcmask A forráscím maszkja vagy egy elotag 1-tol 32-ig. Nem alkalmazható, ha az srcaddr címtartományra van beállítva. dstmask A célcím maszkja vagy egy elotag 1-tol 32-ig. Nem alkalmazható, ha a dstaddr címtartományra van beállítva. tunneldstaddress Az alagút céljának IP-címe vagy DNS-neve. mmpolicy Alapmódú házirend qmpolicy Gyorsmódú házirend actioninbound Bejövo csomagok muvelete actionoutbound Kimeno csomagok muvelete kerberos A 'yes' megadásakor Kerberos-hitelesítés alkalmazása psk Adott elomegosztott kulcsú hitelesítés alkalmazása rootca Adott fotanúsítvány használatával történo hitelesítés, a certmap:Yes megadása esetén tanúsítvány-hozzárendelési kísérlet, az excludecaname:Yes megadása esetén a hitelesítésszolgáltató nevének kizárása. Megjegyzések: 1. Az mmpolicy, qmpolicy, actioninbound, actionoutbound és az authmethods beállíthatók, a többi mezo azonosító. 2. A kiszolgáló típusa lehet WINS, DNS, DHCP vagy GATEWAY 3. A tanúsítvány, a hozzárendelés és a hitelesítésszolgáltató névbeállításait idézojelbe kell tenni; a beágyazott idézojeleket a \' karakterrel kell helyettesíteni. 4. A tanúsítvány-hozzárendelés csak a tartomány tagjaira érvényes. 5. Több tanúsítványt a rootca paraméter többszöri használatával biztosíthat. 6. A hitelesítési módszerek felajánlásának sorrendjét a parancsbeli sorrend határozza meg. 7. Ha nincs megadva hitelesítési módszer, a dinamikus alapértelmezések lesznek használva. 8. A megadott lista minden hitelesítési módszert felülír. 9. A legfelsobb szintu hitelesítésszolgáltató nevének kizárása megakadályozza, hogy a név a tanúsítványkérelem részeként el legyen küldve. 10. Ha címtartomány van megadva, a végpontoknak meghatározott címeknek (nem listáknak vagy alhálózatoknak) és azonos típusúaknak (mindketto v4 vagy mindketto v6) kell lenniük. Példák: 1. set rule srca=WINS dsta=0.0.0.0 srcmask=32 dstmask=32 tunneldst=192.168.145.1 proto=tcp srcport=80 dstport=80 mir=no con=lan qmp=qmp actionin=negotiate actionout=permit 2. set rule srcaddr=192.168.145.110 dstaddr=192.168.145.215 mmpolicy=mmp qmpolicy=qmp mirrored=no srcmask=32 rootca="C=US,O=MSFT,CN=Microsoft Authenticode(tm) fotanúsítvány" rootca="C=US,O=MSFT,CN=\'Microsoft Észak, Dél, Kelet és Nyugat fotanúsítvány\' certmap:yes excludecaname:no"

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / SET / RULE

netsh ipsec dynamic set rule - Windows Seven - irányító Egy szabály és a kapcsolódó szurok módosítása a biztonsági házirendek / Windows Seven
netsh, ipsec, dynamic, set, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static add filterlist
Üres szurolista létrehozása.
netsh wlan delete
Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.
netsh ipsec dynamic add
Házirendek, szurok és muveletek felvétele a biztonsági házirendek adatbázisába.
netsh winhttp
Váltás a következo környezetre: `netsh winhttp'.
netsh interface tcp
Váltás a következo környezetre: `netsh interface tcp'.
netsh trace show helperclass
A segítoosztály-információ megjelenítése.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Egy szabály és a kapcsolódó szurok módosítása a biztonsági házirendek / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/set/rule.htm
0.171
21064

Wie kann ich mehrere Abschnitte vom Text in MS-Word markieren?

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

IMG file open, how can you do that (ISO)?

 /

Zwischenspeicherung von Miniaturansichten Gruppenrichtlinien Windows 10, 8.1, 7?

 /

How to disable auto tips, messages and Adds in Windows 10?

 /

Uninstall, remove desktop aero clock, but how from windows?

 /

Unfortunately, Don't Sleep hangs on Windows 10 after a while!

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

Ein Stress-Test für den Windows-Computer: Prozessor, Grafik und Festplatte!

 /

Windows notification area meaning?

 /

How can I save my own signature as an image file?

 /