NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » dynamic » set » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic set rule ? Kullanim: rule [ srcaddr = ] (ip | dns | server) [ dstaddr = ] (ip | dns | server) [ protocol = ] (ANY | ICMP | TCP | UDP | RAW | ) [ srcport = ] [ dstport = ] [ mirrored = ] (yes | no) [ conntype = ] (lan | dialup | all) [ [ srcmask = ] (mask | prefix) ] [ [ dstmask = ] (mask | prefix) ] [ [ tunneldstaddress = ] (ip | dns) ] [ [ mmpolicy = ] ] [ [ qmpolicy = ] ] [ [ actioninbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ actionoutbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ kerberos = ] (yes | no) ] [ [ psk = ] <önceden paylasilan anahtar> ] [ [ rootca = ] " certmap:(yes | no) excludecaname:(yes | no)"] SPD'de bir kurali ve iliskilendirilen filtreleri degistirir. Parametreler: Etiket Deger srcaddr -Kaynak ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi ya da sunucu türü. dstaddr -Hedef ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi ya da sunucu türü. protocol -ANY, ICMP, TCP, UDP, RAW degeri ya da bir tamsayi. srcport -Kaynak baglanti noktasi (0 herhangi biri demektir) dstport -Hedef baglanti noktasi (0 herhangi biri demektir) mirrored -'Yes' her yön için birer adet olmak üzere iki filtre olusturur. conntype -Baglanti türü srcmask -Kaynak adres maskesi ya da 1-32 arasinda bir önek. srcaddr için bir aralik belirtilirse geçerli degildir dstmask -Hedef adres maskesi ya da 1-32 arasinda bir önek. dstaddr için bir aralik belirtilirse geçerli degildir tunneldstaddress -Tünel hedef ip adresi veya dns adi. mmpolicy -Ana mod ilkesi qmpolicy -Hizli mod ilkesi actioninbound -Gelen paketler için eylem actionoutbound -Giden paketler için eylem kerberos -'yes' belirtilirse kerberos kimlik dogrulamasi saglar. psk -Belirtilen önceden paylasilan anahtari kullanarak kimlik dogrulamasi saglar. rootca -Belirtilen kök sertifikayi kullanarak kimlik dogrulamasi saglar; certmap:Yes belirtilirse, sertifikayi eslemeye çalisir excludecaname:Yes belirtilirse, CA adi dislanir Açiklamalar: 1. Mmpolicy, qmpolicy, actioninbound, actionoutbound ve authmethods ayarlanabilir,diger alanlar tanimlayicidir. 2. Sunucu türü WINS, DNS, DHCP ya da GATEWAY olabilir 3. Sertifika, eslestirme ve CA adi ayarlarinin hepsi tirnak içinde olmali; katistirilmis tirnak isaretleri '\' ile degistirilmelidir. 4. Sertifika eslestirme yalnizca etki alani üyeleri için geçerlidir. 5. rootca parametresini birçok kez kullanarak birden çok sertifika saglanabilir. 6. Her kimlik dogrulama yönteminin tercihi komuttaki sirasina göre belirlenir. 7. Kimlik dogrulama yöntemi belirtilmezse, dinamik varsayilanlar kullanilir. 8. Belirtilen liste tüm kimlik dogrulama yöntemlerinin üzerine yazar. 9. Kök sertifika yetkilisinin (CA) adinin dislanmasi, adin, sertifika isteginin bir parçasi olarak gönderilmesini engeller. 10. Adres araligi belirtildiginde bitis noktalari belirli adresler (liste veya alt ag olamaz) ve ayni türde (ikisi de v4 veya ikisi de v6 olmalidir) olmak zorundadir. Örnekler: 1. set rule srca=WINS dsta=0.0.0.0 srcmask=32 dstmask=32 tunneldst=192.168.145.1 proto=tcp srcport=80 dstport=80 mir=no con=lan qmp=qmp actionin=negotiate actionout=permit 2. set rule srcaddr=192.168.145.110 dstaddr=192.168.145.215 mmpolicy=mmp qmpolicy=qmp mirrored=no srcmask=32 rootca="C=US,O=MSFT,CN=Microsoft Authenticode(tm) Kök Yetkilisi" rootca="C=US,O=MSFT,CN=\'Microsoft Kuzey, Güney, Dogu ve Bati Kök Yetkilisi\' certmap:yes excludecaname:no"

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / SET / RULE

netsh ipsec dynamic set rule - Windows Seven - Komutları Kurali ve iliskili filtrelerini SPD'de degistirir. / Windows Seven
netsh, ipsec, dynamic, set, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static set filterlist
Filtre listesini degistirir.
netsh wlan set profiletype
Profil türünü alluser veya peruser olarak ayarlar.
netsh ipsec dynamic show mmpolicy
SPD'deki ana mod ilkesi ayrintilarini görüntüler.
netsh winsock show
Bilgileri gösterir.
netsh interface teredo help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh wfp show netevents
Trafik parametreleriyle eslesen son ag olaylarini görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kurali ve iliskili filtrelerini SPD'de degistirir. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/set/rule.htm
0.156
17901

Excel, Word and Office in the Start menu?

 /

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /

Can I turn off the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Help my Internet Explorer is suddenly gone on Windows 10!

 /

Multiple themed slots to save your desktop clock settings!

 /

Turn off the touchscreen on Windows 11, 10 and 8.1, can I turn off?

 /

Show SSD, HD USB drives Windows 10, 8.1?

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

Search for a Super Duper MS File Explorer alternative for Windows 11, 10, ... etc?

 /

Can I still create files on Windows 11 that are not compressible?

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, can I?

 /